Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Co to jest budżet obywatelski?

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Budżet Obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz 10. Poprzednie jego edycje zakończyły się sukcesem. Udało się zrealizować wiele pomysłów mieszkańców: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie!

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa uchwała nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1377).

Zgodnie z przepisami, jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań. Powinien jednak zgromadzić co najmniej 10 osób popierających pomysł, które podpiszą się na liście umieszczonej w formularzu zgłoszenia zadania (w przypadku zadań osiedlowych muszą to być mieszkańcy osiedla, w innych kategoriach - mieszkańcy dowolnej części Łomży). Jeżeli zadanie zgłasza lub popiera osoba poniżej 16 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (podpis na formularzu i liście poparcia). 

Nowością w Budżecie Obywatelskim 2023 jest Zielony Budżet Obywatelski - tj. część wydzielona z zadań strefowych, przeznaczona na realizację pomysłów dotyczących utworzenia i zagospodarowania miejskich terenów zieleni. Kwota przeznaczona na "zielone" zadania wynosi do 50 000 zł w każdej strefie (Centrum, Łomżyca, Południe).

Na pomysły mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 2 500 000 zł, w tym:

- na zadania w kategorii ogólnomiejskiej - 600 000 zł,
- na zadania w kategorii strefowej (Centrum, Łomżyca, Południe) - po 300 000 zł na każdą ze stref (w tym po 50 000 zł na Zielony Budżet Obywatelski),
-  na zadania w kategorii osiedlowej (15 osiedli) - po 60 000 zł na każde z osiedli (w tym na projekty społeczne - 10 000 zł),
- w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - 100 000 zł (w tym na projekty społeczne - 20 000 zł)

 

2020-02-24 10:07 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED