Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Co to jest budżet obywatelski?

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Budżet Obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz 11. To już kolejny rok, gdy mieszkańcy świadomie współdecydują o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. Dzięki temu udało się zrealizować szereg inwestycji, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie!

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa uchwała nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1377) oraz uchwała nr 604/LXIX/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.
Zgodnie z przepisami, jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań. Powinien jednak zgromadzić co najmniej 10 osób popierających pomysł, które podpiszą się na liście umieszczonej w formularzu zgłoszenia zadania (w przypadku zadań osiedlowych muszą to być mieszkańcy osiedla, w innych kategoriach - mieszkańcy dowolnej części Łomży). Jeżeli zadanie zgłasza lub popiera osoba poniżej 16 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (podpis na formularzu i liście poparcia).

Nowością w Budżecie Obywatelskim 2024 jest Zielony Budżet Obywatelski, który nie stanowi już części wydzielonej z zadań strefowych, a jest odrębną, piątą kategorią.
 ZBO jest przeznaczony na realizację pomysłów dotyczących utworzenia i zagospodarowania miejskich terenów zieleni oraz na działania społeczne związane z szeroko pojętą ekologią.  Kwota przeznaczona na "zielone" zadania wynosi do 150 000 zł (w tym na projekty społeczne 10 000 zł)

Na pomysły mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 2.500.000 zł, w tym:
- na zadania w kategorii ogólnomiejskiej - 600.000 zł,
- na zadania w kategorii strefowej (Centrum, Łomżyca, Południe) - po 300.000 zł na każdą ze stref
-  na zadania w kategorii osiedlowej (15 osiedli) - po 60.000 zł na każde z osiedli (w tym na projekty społeczne - 10.000 zł),
- w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - 100.000 zł
- w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 150.000 zł (w tym na projekty społeczne - 10.000 zł).

W 11 edycji Budżetu Obywatelskiego skład Rady Budżetu Obywatelskiego zostaje poszerzony o przedstawicieli Rad Społecznych działających w naszym mieście.

2023-04-21 12:55 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED