Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Co to jest budżet obywatelski?

Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2021 rok

Budżet obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz ósmy. Poprzednie jego edycje zakończyły się sukcesem. Udało się zrealizować wiele pomysłów łomżyniaków: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie!

Czym jest budżet obywatelski?
To kwota w budżecie miasta, o której przeznaczeniu zadecydują nie radni, ale sami Mieszkańcy Łomży, którzy przecież najlepiej wiedzą, czego im potrzeba!

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2021

Uchwała Nr 216/XX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2020 r. wprowadza zasadnicze zmiany w obowiązującym regulaminie budżetu obywatelskiego. Zmiany dotyczą, m.in. kategorii realizowanych zadań, podziału środków oraz zasad głosowania. Zostały one wypracowane na podstawie rekomendacji Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski wspólnie z Przedstawicielami Rad Osiedli.
Budżet Obywatelski  został podzielony na  cztery kategorie: ogólnomiejską, strefową, osiedlową i Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Środki z budżetu obywatelskiego zostały podzielone w poszczególnych kategoriach w następujący sposób:
a) Zadania ogólnomiejskie- kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi  500.000 zł brutto,
b) Zadania strefowe- na terenie Centrum, Łomżyca i Południe – kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi  250.000 zł brutto na każdą ze stref,
c) Zadania osiedlowe- każdemu osiedlu przydzielone zostaje 50.000 zł brutto na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych. Kwota zadania społecznego nie może przekroczyć 10.000 zł brutto,
d) Młodzieżowy Budżet Obywatelski- przeznaczona kwota na MBO zostaje bez zmian- czyli 100.000 zł brutto, natomiast zostaje wprowadzony limit kwotowy w przypadku zadań społecznych, a mianowicie kwota zadania społecznego nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.

Zadania o charakterze społecznym mogą być zgłaszane tylko w ramach kategorii zadań osiedlowych w kwocie do 10.000 zł  i Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim w kwocie 20.000 zł.

Głosować można na 1 zadanie w każdej z czterech kategorii: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej i Młodzieżowy Budżet Obywatelski
Istnieje możliwość łączenia zadań w kategorii zadań osiedlowych, polegająca na zgłaszaniu zadań realizowanych na terenie kilku osiedli. Zgłoszenie takie wymaga pisemnej pozytywnej opinii przedstawicieli rad osiedli, na których zostanie zrealizowany projekt.
Dodany został również zapis, że w przypadku obiektywnych trudności w realizacji zadania w danym roku, zadanie zostaje uwzględnione w budżecie Miasta Łomża na rok kolejny.

2020-02-24 10:07 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED