Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Co to jest budżet obywatelski?

Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Budżet obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz dziewiąty. Poprzednie jego edycje zakończyły się sukcesem. Udało się zrealizować wiele pomysłów mieszkańców: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie!

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa uchwała nr 383/XXXVII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań. Uchwała skraca i upraszcza weryfikację zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz podnosi kwoty na realizację zadań w poszczególnych kategoriach.

Na pomysły mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 2 500 000 zł, w tym:

- na zadania w kategorii ogólnomiejskiej - 600 000 zł,

- na zadania w kategorii strefowej (Centrum, Łomżyca, Południe) - po 300 000 zł na każdą ze stref,

-  na zadania w kategorii osiedlowej (15 osiedli) - po 60 000 zł na każde z osiedli ( w tym na projekty społeczne - 10 000 zł),

- w kategorii Młodzieżowego BO - 100 000 zł (w tym na projekty społeczne - 20 000 zł)

2020-02-24 10:07 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED