KONTAKT W SPRAWIE PRMŁ

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

KONTAKT W SPRAWIE PRMŁ

Dlaczego PROGRAM ROZWOJU ?

Łomża potrzebuje nowego dokumentu strategicznego po to, aby:

- określić  misję oraz wizję rozwoju Miasta w przyszłości,

- wybrać cele strategiczne, priorytety i kierunki rozwoju Miasta,

- stworzyć podstawowy dokument programowania rozwoju Miasta,

- uzyskać wsparcie i akceptację społeczną dla realizacji projektów rozwojowych,

- pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na zapisane projekty.

 

Komórką Urzędu Miejskiego w Łomży odpowiedzialną za udzielanie informacji oraz przyjmowanie propozycji/pomysłów w formie elektronicznej jest Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Adres mailowy do kontaktów: joanna.pliszewska@um.lomza.pl

2015-03-31 12:20 Opublikował: Joanna Pliszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED