Konwent Programu Rozwoju Miasta Łomża

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

Konwent Programu Rozwoju Miasta Łomża

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 7 kwietnia 2016 został powołany Konwent, który będzie pełnił nadzór nad realizacją PROGRAMU ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS.

Skład Konwentu:
• Mariusz Chrzanowski - Prezydent Miasta - Przewodniczący Konwentu
• Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta - Zastępca Przewodniczącego
• Dr Agnieszka Barbara Muzyk - Zastępca Prezydenta
• Łukasz Kacprowski - Radny Rady Miejskiej
• Jan Olszewski - Radny Rady Miejskiej
• Anna Mierzejewska - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
• Karolina Krzykowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji
• Tomasz Walczuk - Naczelnik Wydziału Architektury
• Ewa Sznejder - Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego
• Małgorzata Puchała - Naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców
• Andrzej Piechociński - Naczelnik Wydziału Edukacji
• Adam Szymański - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
• Dariusz Boryszewski - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
• Wojciech Kowalik - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
• Zbigniew Forenc - Wiceprezes Novum sp. z o.o.
• Dr Stanisław Kaczyński - EKSPERTT sp. z o.o.
• Andrzej Kiełczewski - Prezes Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o.
• Maciej Zajkowski - Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łomży
• Alicja Moroz-Rutkowska - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego
• Dr Adam Miara - Doradca Prezydenta Miasta
• Dariusz Budrowski - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży

Zadania Konwentu:
- opiniowanie i rekomendowanie zgłaszanych zadań i aktualizacja listy zadań,
- coroczna ocena skuteczności systemu realizacji Programu,
- ocena i rekomendacje realizacji celów i zadań, w tym postępu w osiąganiu celów strategicznych,
- przyjmowanie rocznych raportów z realizacji Programu,
- ocena innych dokumentów strategicznych i realizacyjnych tworzonych w mieście pod kątem zgodności z Programem.

2016-04-11 09:58 Opublikował: Joanna Pliszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED