Podsumowanie pierwszego etapu prac nad PRMŁ

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

Podsumowanie pierwszego etapu prac nad PRMŁ

W dniu 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie zespołów roboczych pracujących nad Programem Rozwoju Miasta Łomża.

Spotkanie zainaugurował prof. Bogusław Plawgo – Ekspert Wiodący, który zaprezentował podsumowanie analizy SWOT dla miasta, oraz propozycję misji i celów strategicznych.

Prezentacja obejmowała zestawienie czynników wskazanych jako mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które będą determinowały rozwój Łomży w perspektywie najbliższych lat, w szczególności do końca obecnej unijnej perspektywy finansowej, czyli do roku 2020. Analiza SWOT została wypracowana w zespołach problemowych:

  • Gospodarka
  • Polityka Społeczna
  • Edukacja, Kultura i Sport
  • Infrastruktura i Zagospodarowanie Przestrzenne

W pracach zespołów uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, miejskich spółek, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, oraz instytucji otoczenia biznesu. Ważnym elementem procesu identyfikacji czynników rozwojowych były otwarte spotkania konsultacyjne (20.04.2015 – obszar Edukacja Kultura Sport; 22.04.2015 r. – obszar Gospodarka; 05.05.2015 r. – obszar Polityka Społeczna; 15.05.2015 – obszar Infrastruktura i Zagospodarowanie Przestrzenne), na których mieli możliwość wypowiedzenia się mieszkańcy Łomży.

Następnie dr Dariusz Perło (Ekspert ds. Koordynacji) przedstawił konstrukcję KARTY ZADAŃ, która posłuży do zgłaszania propozycji konkretnych projektów planowanych do realizacji w najbliższych latach.

W drugiej części spotkania, w poszczególnych grupach tematycznych, odbyły się dyskusje nt. misji rozwoju miasta oraz dalszych etapów prac. Jednym z głównych ustaleń jest rozpoczęcie procesu zgłaszania propozycji zadań w ramach poszczególnych celów strategicznych.

Foto: PWSIiP Łomża
2015-07-01 07:49 Opublikował: Joanna Pliszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED