Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus

W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus (PRMŁ) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu.
Proces ten stworzył możliwość przedstawienia uwag, opinii i propozycji zapisów do dokumentu strategicznego dla Miasta - partnerom społecznym i gospodarczym, a także wszystkim zainteresowanym obywatelom.
Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 2 października 2015 r.
Poniżej prezentujemy Raport, który zawiera omówienie form przeprowadzonych konsultacji oraz prezentuje wyniki konsultacji.

Jednocześnie składamy podziękowanie wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie i poświęcili swój czas biorąc udział w konsultacjach, w szczególności uczestnicząc w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.
Dziękujemy !
Prezydent Miasta oraz Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża.

W załączniku poniżej Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus w wersji po poprawkach zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.
Wprowadzone nowe zapisy i zmiany zostały zaznaczone na czerwono na stronach nr: 6, 58, 63, 67, 71, 72 i 75.

2015-10-16 10:00 Opublikował: Joanna Pliszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED