Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Miasta Łomża

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Miasta Łomża

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus"

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem Programu Rozwoju Miasta Łomża. Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, ul. Stary Rynek 14, pok. 110, od dnia 09.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. w godz. od 8.00 do 15.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2001.130.1450 z późn. zm.), na adres email: joanna.pliszewska@um.lomza.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łomża.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=12429

Załączniki

  1. Program Rozwoju
  2. Prognoza
2015-11-10 08:22 Opublikował: Joanna Pliszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED