Rozpoczęły się prace nad programem rozwoju gospodarczego miasta

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

Rozpoczęły się prace nad programem rozwoju gospodarczego miasta

Rozpoczęły się prace nad programem rozwoju gospodarczego miasta
Profesor Bogusław Plawgo poprowadził wczorajszą konferencję
W miejskim ratuszu odbyła się wczoraj konferencja, inaugurująca prace nad stworzeniem programu rozwoju Miasta Łomża. W obradach uczestniczyli Zastępcy Prezydenta Miasta - Agnieszka Muzyk i Andrzej Garlicki, grono ekspertów, na czele z profesorem Bogusławem Plawgo - wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i liderem przedsięwzięcia oraz licznie przybyli goście z różnych środowisk - radni, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkolnictwa, kultury. Wszystkich połączył jeden cel - wypracowanie optymalnego rozwiązania pod przyszły rozwój gospodarczy miasta.

- Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie. Dzisiejsza obecność potwierdza tylko, jak wielkie jest zapotrzebowanie na dyskusję społeczną w naszym mieście – tymi słowami otworzył konferencję Zastępca Prezydenta Miasta Łomży, Andrzej Garlicki. - Rozpoczynamy prace związane z opracowaniem dokumentu o nazwie "Program Rozwoju Miasta Łomża". Będzie to strategiczny dokument przedstawiający wizję rozwoju Łomży i regionu łomżyńskiego na najbliższe lata – tłumaczył.

Opracowanie dokumentu, zawierającego plan rozwoju miasta jest konieczne, gdyż obecna koncepcja z 2007 r. traci na aktualności. Konieczne jest również z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych, bo bez opracowanej koncepcji, staranie się o fundusze zewnętrzne będzie niemożliwe. Kolejna sprawa to zmiana uwarunkowań społeczno-gospodarczych, prawnych, politycznych, ale również - co podkreślały władze naszego grodu - oczekiwań mieszkańców.

Nowy program rozwoju miasta ma powstawać na tzw. zasadzie partnersko-eksperckiej, później przeprowadzone zostaną konsultacje z przedstawicielami różnych grup społecznych. Przy jego tworzeniu miasto będzie współpracować z PWSIiP. Z tego też względu zaproszony został profesor Bogusław Plawgo - ekonomista z wieloletnim doświadczeniem, pracownik naukowy PWSIiP - który poprowadził konferencję. W trakcie prezentacji zaznaczył, że najważniejszym zadaniem oprócz wypracowania samego planu, będzie jego wdrożenie. - Nie zrobią tego eksperci czy prezydenci. Do tego potrzebni sią liderzy, mieszkańcy, przedsiębiorcy, ludzie z różnych środowisk, dlatego wszyscy muszą być zaangażowani w jego powstanie – przekonywał uczestników konferencji. Bogusław Plawgo dodał też, że przy przystępowaniu do tworzenia strategii rozwojowych, istotną rzeczą, którą należy wykonać - jest określenie dziedziny, obszaru, w którym miasto czy region mógłby się wyróżniać i specjalizować. Zaproponował jednocześnie, iż taką specjalizacją, wyróżniającą Łomżę mógłby być przemysł spożywczy.

Profesor Bogusław Plawgo, jako lider i główny ekspert przedsięwzięcia, przedstawił strukturę "PRMŁ". W jej skład wchodzi zespół koordynacyjny, składający się z władz miasta oraz wymienionego lidera. Powołane zostały również zespoły robocze w 4 sektorach, za które odpowiedzialni będą eksperci: gospodarka - dr Adam Miara, polityka społeczna - dr Cecylia Sadowska-Snarska, edukacja, kultura i sport - dr Krystyna Leszczewska, infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne - dr Paweł Piątkowski.

Po części teoretycznej nastąpiło przejście do drugiej, praktycznej część konferencji. Wśród uczestników wywiązała się dyskusja oraz wymiana poglądów - mająca na celu określenie misji i wizji przyszłej strategii. Zastanawiano się także nad stworzeniem odpowiedniego hasła dla całego przedsięwzięcia. "Burza mózgów" przyniosła kilka ciekawych propozycji, jednak na wdrożenie którejś z nich jest jeszcze za wcześnie. - Chcemy tworzyć plany realne, takie które będziemy w stanie zrealizować – powiedziała na koniec Agnieszka Muzyk, Zastępca Prezydenta Łomży. Andrzej Garlicki dodał, że tworzenie planu rozwoju, wykracza poza kwestie finansowe i chodzi także o obudzenie potencjału w lokalnym społeczeństwie do podejmowania szerszych działań, nie tylko w aspekcie finansowym.

Wczorajsza konferencja była pierwszym krokiem do opracowania przyszłego planu rozwoju Łomży. Władze miasta podkreślały, że przy podejmowaniu ważnych decyzji, chcą prowadzić dialog społeczny i takich spotkań będzie więcej.

 

2015-03-06 08:11 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED