Jak Łomża wspiera rodziny – odpowiedź na wystąpienie M. Chludzińskiego

Strona główna » Aktualności

Jak Łomża wspiera rodziny – odpowiedź na wystąpienie M. Chludzińskiego

Sytuacja rodziny, „która najwyraźniej nie poradziła sobie z wychowaniem siedmiorga dzieci” (cyt. z wystąpienia M. Chludzińskiego), stała się tematem medialnym i niestety również politycznym. Tragedia rodziny rozgrywała się w czterech ścianach i to w nich płynąć będzie dalsze życie ludzi, tylko już bez kamer i błysku fleszy. I właśnie wtedy najwięcej pracy będą mieli ludzie, którzy na co dzień pomagają rodzinom w naszym mieście. Warto bliżej przyjrzeć się ich pracy, aby zrozumieć...

    Na bieżąco sytuację rodzin monitorują: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Pieczy Zastępczej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. MOPS pod swoją opieką w pierwszym kwartale 2013 roku miał 1328 łomżyńskich rodzin (2035 osób). 31 pracowników socjalnych odwiedza rodziny, sprawdza ich sytuację materialną i wychowawczą, czyli przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy. W razie potrzeby placówka podejmuje działania, zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Każdy sygnał o problemie jest sprawdzany, reakcja pracowników socjalnych jest natychmiastowa po otrzymaniu informacji o tym, że coś złego może dziać się w rodzinie. Informacje płyną z różnych źródeł: od rodziny, sąsiadów, ale także ze szkoły, z sądu czy z policji. Pracownikom MOPS przybyło zadań w związku z procedurą Niebieskiej Karty, bo, niestety, przemoc w rodzinie wciąż występuje w łomżyńskich rodzinach.
    Z rodzinami, które mają problemy wychowawcze, pracują asystenci rodziny. Miasto Łomża, jako jedno z pierwszych w Polsce, po wejściu w życie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła zawód asystenta rodziny. Asystenci ci pracują w Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. Ich praca polega na pracy z rodzinami, dzięki czemu dzieci mają szanse pozostać w swoich rodzinnych domach. Obecnie pod opieką asystentów znajdują się 44 rodziny. Miasto Łomża w znacznym stopniu dofinansowuje ich pracę.
    Dobro rodzin jest najważniejsze, bo to rodziny tworzą nasze miasto. To właśnie z myślą o mieszkańcach, zwłaszcza młodych, władze Łomży podejmuję decyzje dotyczące realizacji kolejnych inwestycji. Szansą na miejsca pracy, a przez to polepszenie bytu rodzin, jest przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Taką szansę przyniesie również budowa Inkubatora Przedsiębiorczości, a w konsekwencji stworzenie Parku Przemysłowego „Łomża”. Nie są to „duże widowiskowe inwestycje”, ale przedsięwzięcia, które pozwolą wielu mieszkańcom naszego miasta znaleźć pracę i godnie żyć.
    Rodziny wielodzietne z naszego miasta mają możliwość korzystania z ulg, wprowadzanych przez łomżyńskie instytucje. Decyzją Rady Miejskiej znaczne zniżki w opłatach za kolejne dzieci w placówce stosują przedszkola, natomiast placówki kultury i pływalnie oferują bilety rodzinne, zaś MPK zniżki na bilety. Pomimo tego Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski podjął działania zmierzające do stworzenia Karty Dużej Łomżyńskiej Rodziny.
    Rodzinna tragedia powinna być tematem dyskusji wielu środowisk, zastanowienia się nad tym, co jeszcze można zrobić, aby reagować i pomagać szybciej, skuteczniej. Nie może być jednak przedmiotem politycznych wystąpień, bo to właśnie w nich „znika gdzieś człowiek”... .


Anna Sobocińska
Rzecznik Prasowy
Prezydenta Łomży

2013-06-06 10:45 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED