Przedstaw swój głos na rzecz rozwoju lokalnego

Strona główna » Rewitalizacja

Przedstaw swój głos na rzecz rozwoju lokalnego

Dnia 30 marca 2017 roku odbyły się dwa spotkania fokusowe (tj. wywiad/ dyskusja grupowa), dotyczące rewitalizacji Łomży. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele rad osiedli, a także mieszkańcy osiedli wyznaczonych do wsparcia w ramach zrównoważonego rozwoju. Każdy uczestnik spotkania uzyskał wpływ, a pośrednio i kontrolę nad kierunkiem i zakresem rozwoju własnego osiedla.

Podczas spotkania mieszkańcy osiedli 4,5,7,9 i 15 podjęli się:

  • identyfikacji najistotniejszych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy tych osiedli,
  • wskazania preferencji mieszkańców odnośnie sposobów rozwiązania tych problemów i gotowości ich osobistego zaangażowania się w te działania (każdy uczestnik otrzymał wzór Karty Przedsięwzięcia, którą można złożyć do końca kwietnia br., więcej: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=6628),
  • wskazania potencjału poszczególnych osiedli.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach fokusowych. Zapisy: Bezpośrednio w Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1 (p. 5), 18-400 Łomża, tel. 86 2162463 lub za pomocą poczty mailowej: rewitalizacja@um.lomza.pl 

 

Terminy najbliższych spotkań fokusowych:

6 kwietnia 2017r. – godz. 11:30 (młodzież), godz. 14:00 (mieszkańcy Łomży)

10 kwietnia 2017 r. – godz. 11:30 (przedstawiciele organizacji pozarządowych), godz. 14:00 (mieszkańcy Łomży)

25 kwietnia 2017 r. – godz. 11:30 (mieszkańcy Łomży), godz. 14:00 (przedsiębiorcy)

 

Pamiętaj! Rozwój naszych osiedli, a także całego miasta wymaga wspólnych wysiłków i zaangażowania zarówno administracji publicznej, jak i partnerów społecznych. Należy podkreślić, że żadna ze stron nie jest w stanie sama właściwie wskazać i rozwiązać obecnych problemów.

 

2017-04-03 22:36 Opublikował: Bogusława Kruszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED