Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Strona główna » Informacje praktyczne » Gospodarka odpadami

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Łomży informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Miasta Łomża z prośbą o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie automatycznie trafi do ewidencji Urzędu Miejskiego.

Ankietę online można wypełnić --->TUTAJ<---
W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „online” można go wydrukować, wypełnić i dostarczyć (przesłać) do tutejszego Urzędu, Pl. Stary Rynek nr 14, 18-400 Łomża, pok. nr 103 - w terminie do końca maja 2018r.
Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Łomży, pok. nr 103.

Załączniki

  1. formularz zgłoszenia
2018-01-12 10:54 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED