Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży  na powierzchni 6,07 ha oraz wykonania elementów infrastruktury dodatkowej tj. placów zabaw, ścieżek, monitoringu, przyłącza i sieci, toalety, fontanny, tężni solankowej, oświetlenia oraz wyposażenia parku.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego.

Wartość projektu – 4 996 966,00 PLN
Wartość dofinansowania – 1 987 143,35 PLN

2017-11-21 13:33 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED