Projekt pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża

W dniu 25 września 2013r. Rada Miejska Łomży podjęła Uchwałę Nr 361/XLIII/13 o przystąpieniu Miasta Łomża do opracowania i wdrożenia Panu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgodnie z Uchwała został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
Wniosek został oceniony pozytywnie i Miasto Łomża pozyskało dofinansowanie na opracowanie PGN w wysokości 212.840 zł przy wkładzie własnym 37.560 zł.

Celem Projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Łomża wraz z działaniami towarzyszącymi w zakresie:
- oceny stanu istniejącego gospodarki energią i emisje w gminie ( w tym stworzenie bazy  syntetycznych danych o stanie gospodarki energetycznej i emisjach gazów cieplarnianych),
- identyfikacji możliwości redukcji zapotrzebowania na energię przede wszystkim w obszarach, na które wpływ ma Miasto Łomża,
- wskazania propozycji działań prowadzących do redukcji zużycia energii końcowej, w tym poprzez poprawę efektywności energetycznej (tym samym do  redukcji emisji  gazów cieplarnianych), wskazanie propozycji zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie powiązany z istniejącymi dokumentami związanymi z celem Projektu, w tym: Programem Ochrony Powietrza, Programem Ochrony Środowiska.  Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru Gospodarka Niskoemisyjna w okresie programowania 2014 – 2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z ternu miasta, w tym przedsiębiorstwa  jak i osoby prywatne.
    
Wartość projektu – 250.400 PLN
Planowana kwota dofinansowania ze środków FS - 208.267 PLN
Realizacja w  latach 2014 - 2015

 

Zgodnie z aneksem nr POIS.09.03.00-00-358/13-01 z dnia 4 grudnia 2016 r.

Wartość projektu – 26.395,80 PLN
Planowana kwota dofinansowania ze środków FS - 22.436,43 PLN
Realizacja w  latach 2014 - 2015

2015-07-29 08:08 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED