Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

W dniu 31.12.2017r.  zakończono realizację rzeczową projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”.  W ramach projektu przebudowano drogę krajową poza TEN-T w mieście na prawach powiatu.
Zakres prac obejmował przebudowę 3 odcinków ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 w Łomży o łącznej dł. 1,487km:
I. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek I o długości 270m od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z Aleją Legionów w Łomży
II. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek II o długości 670,3 m od skrzyżowania z Aleją Legionów do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży
III. Rozbudowa ulicy Szosa Zambrowska odcinek o długości 546,19m między rondem im. Lutosławskiego i skrzyżowaniem z ulicą Księżnej Anny w Łomży.
Projekt za cel główny przyjmuje lepszą dostępność drogową do ośrodka miejskiego - Miasto Łomża, a w efekcie podniesienie jakości infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności transportowej miasta Łomża do sieci TEN-T.


Wartość projektu – 10.756.745,75 PLN
Wartość dofinansowania – 9.037.194,20 PLN


_____________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi krajowej poza TEN-T w mieście na prawach powiatu i zakłada przebudowę 3 odcinków ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 w Łomży o łącznej dł. 1,487km:
I. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek I o długości 270m od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z Aleją Legionów w Łomży
II. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek II o długości 670,3 m od skrzyżowania z Aleją Legionów do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży
III. Rozbudowa ulicy Szosa Zambrowska odcinek o długości 546,19m między rondem im. Lutosławskiego i skrzyżowaniem z ulicą Księżnej Anny w Łomży.
Projekt za cel główny przyjmuje lepszą dostępność drogową do ośrodka miejskiego - Miasto Łomża, a w efekcie podniesienie jakości infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności transportowej miasta Łomża do sieci TEN-T.


Wartość projektu - 17 450 167,24 PLN
Wartość dofinansowania - 14 832 642,15 PLN

2017-02-09 14:58 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED