Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Strona główna » Informacje praktyczne » Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży przy ul. Akademickiej 22. Punkt, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00, przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców Łomży następujące rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych:
  •  zużyty sprzęt elektryczny i elktroniczny
  •  resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
  •  rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
  •  zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
  •  środki ochrony roslin oraz opakowania po nich,
  •  baterie i akumulatory,
  •  pozostałe rodzaje wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, np. papier, plastik, szkło (butelki, słoik), metal.

Załączniki

  1. Ulotka informacyjna
2013-06-30 12:43 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED