Nowe zasady gospodarowania odpadami – stawki, zasady segregacji

Strona główna » Informacje praktyczne » Gospodarka odpadami

Nowe zasady gospodarowania odpadami – stawki, zasady segregacji

1 lipca 2013 weszły w życie nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Miasto stało się właścicielem odpadów, oznacza to, że jego zadaniem jest wywóz śmieci z terenu całego miasta. Uchwalone przez Radę Miejską opłaty, których miesięczna wysokość została ustalona w złożonej deklaracji, należy uiszczać do końca miesiąca (za dany miesiąc) w kasie Urzędu Miejskiego lub wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Łomży, na indywidualne konto bankowe. Informację o numerze rachunku ratusz wysyła właśnie do wszystkich właścicieli nieruchomości.

Do czasu rozstrzygnięcia przetargu odpady komunalne z terenu całego miasta (zarówno od gospodarstw jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, czyli bloków) odbiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Później obowiązek ten realizowała będzie firma wyłoniona w przetargu, z którą Miasto podpisze umowę. Przy śmietnikach na terenie osiedli pojawiły się pojemniki do segregacji odpadów. W przypadku domków jednorodzinnych ich właściciele muszą sami zaopatrzyć się w pojemniki na odpady zmieszane, natomiast worki do segregacji dostarcza nieodpłatnie firma wywozowa.

Zasady segregacji

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował segregację odpadów, powinien zbierać w oddzielnych workach: papier, plastik i szkło. Pozostałe „śmieci” należy gromadzić w pojemniku na odpady zmieszane (jest to ten podstawowy pojemnik, który funkcjonował dotychczas i będzie funkcjonował w nowym systemie, niezależnie czy zbieramy odpady selektywnie czy też nieselektywnie). Wrzucamy do niego miedzy innymi: stare ubrania, zniszczone buty, pampersy, popiół, brudny, zatłuszczony papier, itp.  

"Zielska" pozbywamy się na dwa sposoby: można zbierać je w oddzielnym, brązowym worku albo wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest kompostowanie (jeżeli oczywiście jest to możliwe). Należy jedynie pamiętać, by  kompost nie sprawiał problemów naszym sąsiadom np. nie wydzielał przykrego zapachu.

Od 1 lipca br. w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład  Budżetowy w Łomży przy ul. Akademickiej 22 działa tzw. „PSZOK” czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przyjmuje on nieodpłatnie od mieszkańców Łomży wszelkie odpady, których nie można pozbywać się w sposób tradycyjny: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb, lakierów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, baterie i akumulatory, przeterminowane, niewykorzystane leki, pozostałe rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych np. papier, plastik, szkło, metal.

Stawki opłat za śmieci Łomża została podzielona na dwa sektory – budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych (bloków), w których obowiązują inne opłaty. Mieszkańcy Łomży płacić będą „od gospodarstwa domowego”, niezależnie od liczby zamieszkujących go osób. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Łomża promuje segregację odpadów – mniej zapłacą mieszkańcy, którzy zadeklarują, że będą segregować odpady, i to zarówno w blokach jak i w domkach jednorodzinnych.

2013-07-01 12:19 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED