Łomża

Na skróty

140409112246.jpg
200306020227.jpg
200219101216.jpg
180525124727.jpg
150422012621.jpg
181031102933.jpg
160323090625.jpg

Autobusy dalekobieżne wracają na dworzec

Od poniedziałku 14 września 2020 r. autobusy dalekobieżne będą korzystały z nowego dworca w Łomży. Przy ulicy Dworcowej do użytku oddane zostaje Miejskie Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjne, którego budowa rozpoczęła się przed dwoma laty. Tym samym zlikwidowane zostaną przystanki na tymczasowym dworcu powstałym na parkingu obok wiaty Miejskiej Hali Targowej.

skrzyżowanie ulic Pułaskiego i Strażackiej

Kolejne pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych zasilą budżet Łomży

Następne ulice w Łomży zostaną wyremontowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Nasze miasto otrzyma 12,7 mln zł na cztery inwestycje o łącznej wartości około 20 mln zł. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku opublikował zaktualizowaną listę zadań do dofinansowania na 2020 r. w ramach FDS.

ulica Dworna

Kolejny odcinek Dwornej zamknięty

Wykonawca przebudowy ulicy Dwornej poinformował, że od 10 września br. planowane jest wyłączenie z ruchu tej drogi na odcinku od ul. Sadowej do ul. Giełczyńskiej. W związku z powyższym nie będzie można w nią wjechać z ulicy Giełczyńskiej. Natomiast ulica Sadowa na czas prowadzenia prac stanie się "ślepą" ulicą z ruchem w obu kierunkach.

Rządowe wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych

Uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych mogą skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Zostali nim objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Spotkanie z wicemarszałkiem województwa podlaskiego Markiem Olbrysiem i członkiem zarządu Markiem Malinowskim

Szpital w Łomży nie będzie ponownie jednoimienny

Zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski i radny Artur Nadolny spotkali się w Białymstoku z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim i wicewojewodą Marcinem Sekścińskim oraz wicemarszałkiem województwa podlaskiego Markiem Olbysiem i Markiem Malinowskim odpowiedzialnym z ramienia Zarządu Województwa Podlaskiego za sprawy związane ze służbą zdrowia. Tematem spotkań była kwestia dalszego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w okresie trwającej pandemii SARS-CoV-2.

Konsultacje przebudowy ulic

Urząd Miejski w Łomży zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z koncepcjami opracowanymi dla następujących inwestycji: "Modernizacja drogi gminnej 101038B (ul. Kasztelańska) – etap II", "Rozbudowa drogi gminnej 101089B (ul. Piaski) w Łomży", "Przebudowa ulicy Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów)" i udziału w konsultacjach społecznych, które z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce odbędą się w formie elektronicznej.

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED