Informacja po spotkaniu prezydenta Łomży z członkami Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Strona główna » Aktualności

Informacja po spotkaniu prezydenta Łomży z członkami Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Prezydent Łomży po raz kolejny zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone koronowirusowi SARS Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, najbliższe dwa tygodnie mają być czasem szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., (z czego czwartek i piątek, 12-13 marca to okres przejściowy, w trakcie którego będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci) zostają zawieszone zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Zadaniem dyrektorów jest poinformowanie uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej o tym jak będą wyglądały najbliższe dni. Mają do tego wykorzystać dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami.

Po decyzji Premiera o odwołaniu imprez masowych Prezydent Łomży zdecydował o zamknięciu od 12 do 25 marca obiektów sportowych, w tym m.in. Parku Wodnego przy ul. kard. Wyszyńskiego, pływalni przy ul. Niemcewicza, kompleksów „Moje Boisko – Orlik 2012”, a także o odwołaniu wydarzeń w instytucjach kultury Miasta Łomża.

Również od 12 do 25 marca zawieszone zostały zajęcia w Klubie Seniora i Dziennym Domu Senior +. Wszyscy pracownicy tych jednostek są dostępni dla osób starszych i samotnych. W sprawie ewentualnego wsparcia należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerami telefonów: 86 2164888 lub 86 2165851.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. dezynfekuje w pojazdach komunikacji miejskiej poręcze, przyciski i kasowniki. Żele dezynfekujące posiadają również kierowcy autobusów. Od poniedziałku 16 marca do 25 marca autobusy MPK będą kursowały według rozkładu wakacyjnego.

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Sugerujemy także dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, funkcjonujące w strukturach Urzędu Miejskiego, jest w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pełniąc całodobowe dyżury pod numerem telefonu 86 2156722.

W przypadku objęcia osób kwarantanną domową umundurowani funkcjonariusze policji przynajmniej raz na dobę będą sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje będą przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów.

Jednocześnie informujemy, że rodzicom i opiekunom prawnym, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wystarczy u swojego pracodawcy złożyć oświadczenie, które można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.

Od początku lutego, czyli od chwili pojawienia się informacji o możliwości dotarcia koronawirusa do Polski, władze Łomży współpracują ze wszystkimi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo epidemiologiczne.

2020-03-11 15:32 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED