Rodzice sześciolatków z wyborem

Strona główna » Aktualności

Rodzice sześciolatków z wyborem

Na początku tygodnia naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży spotykał się w przedszkolach publicznych nr 9, 10, 14 i 15 z rodzicami dzieci uczęszczających do tych placówek, które we wrześniu pójdą do tzw. „zerówek”. Spotkania miały na celu przede wszystkim poznanie oczekiwań rodziców oraz porównanie ich z możliwościami samorządu w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbywać roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do spełnienia tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z przepisami tej ustawy, realizacja tego obowiązku przez gminę następuje przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w:

1)      publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, lub

2)      publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną , położonych na obszarze gminy, lub

3)      niepublicznym przedszkolu, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziale przedszkolnym niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne miasta, prezydent zdecydował, że rodzice sześciolatków będą mieli możliwość wyboru miedzy posłaniem swojego dziecka do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Należy podkreślić, że niezależnie od rodzaju placówki, będą to oddziały 10-godzinne z wyżywieniem.

Planowane oddziały przedszkolne „zerówkowe” w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/20

 

Propozycja zwiększenia oddziałów zerowych wg prognozy

uwagi

SP1

 4

 

SP 2

1 +1

w zależności od potrzeb

SP 4

1 +1

w zależności od potrzeb

SP 5

0

 

SP 7

1

 

SP 9

4 +1

w zależności od potrzeb

SP 10

4

 

Razem szkoły podstawowe

15 +3

w zależności od potrzeb

Przedszkole Publiczne Nr 1

1

 

Przedszkole Publiczne Nr 2

1

 

Przedszkole Publiczne Nr 4

2

 

Przedszkole Publiczne Nr 5

1

 

Przedszkole Publiczne Nr 8

1

 

Przedszkole Publiczne Nr 9

1

 

Przedszkole Publiczne Nr 10

0

 

Przedszkole Publiczne Nr 14

1

 

Przedszkole Publiczne Nr 15

1

 

Razem przedszkola

9

 

Razem  szkoły i przedszkola

24

 

Warto również dodać, że dzieci zapisane do „zerówek”, obojętnie w szkole czy przedszkolu, będą mogły skorzystać w wakacje z przedszkola dyżurnego.

Informacja o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dostępna jest --->TUTAJ<---

2019-02-07 17:40 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED