Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. na rok szkolny 2019/2020

Strona główna » Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. na rok szkolny 2019/2020

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w dniach: 12 - 20 luty 2019 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) oraz 12 - 22 marca 2019 r. (do przedszkola). Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych pierwszej preferencji. Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.

Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
Link na stronę internetową elektronicznego naboru: https://nabor.pcss.pl/lomza

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 04.03.2019 r.

do 11.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 04.02.2019 r.
do 11.02.2019 r.

w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12.03.2019 r.    
do 22.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 12.02.2019 r.
do 20.02.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.

do 28.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 25.02.2018 r.
w godzinach pracy szkoły

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29.03.2019 r.

do godz. 12.00

26.02.2019 r.
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 04.04.2019 r.
w godzinach pracy przedszkola

do 28.02.2019 r.
w godzinach pracy szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

05.04.2019 r.

do godz. 12.00

01.03.2019 r.
do godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 

03.06.2019 r.

 

Rejestracja wniosków w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 03.06.2019 r.

do 10.06.2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 13.06.2019 r.

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych. 

14.06.2019 r.

do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 19.06.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

21.06.2019 r.

do godz. 13.00


2019-02-01 08:20 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED