Łomżyńskie Anioły Biznesu

Strona główna » Aktualności

Łomżyńskie Anioły Biznesu

Łomżyńskie Anioły Biznesu
o konkursie "Łomżyńskie Anioły Biznesu" w Kinie Millenium poinformowali Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego Lech Szabłowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Bieniek
  • Łomżyńskie Anioły Biznesuporozumienie o organizacji konkursu "Łomżyńskie Anioły Biznesu" podpisali Wicestarosta Lech Szabłowski i Prezydent Mariusz Chrzanowski
Jeszcze w tym roku władze Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego zamierzają wspólnie uhonorować wyróżniających się przedsiębiorców i osoby, które wpływają na rozwój gospodarczy ziemi łomżyńskiej. Stosowne porozumienie w sprawie zasad organizacji konkursu i gali „Łomżyńskie Anioły Biznesu” podpisali Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego Lech Marek Szabłowski. - Zapraszam wszystkich przedsiębiorców do udziału w tym konkursie. Liczę na duże zainteresowanie, ponieważ ta nagroda ma docenić i promować firmy na lokalnym rynku – powiedział odpowiedzialny za sprawy gospodarcze zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami to jeden z priorytetów prezydentury Mariusza Chrzanowskiego. - W tamtym roku doceniliśmy przedsiębiorców, którzy od co najmniej dwudziestu pięciu lat prowadzą działalność w naszym mieście – przypomniał Prezydent Łomży.  - Bardzo istotne jest przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych ale jeszcze ważniejszym jest, by zadbać o tych, którzy prowadzą u nas swoją działalność i płacą podatki, dzięki którym jako samorząd możemy realizować szereg inwestycji – mówił. Podkreślał, że konkurs w sposób szczególny ma honorować firmy i osoby fizyczne, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście oraz promocji Łomży i regionu łomżyńskiego. - Cieszę się, że jest to kolejna dobra inicjatywa i odpowiedź na potrzeby naszych lokalnych przedsiębiorców. Warte podkreślenia jest, że realizujemy w ten sposób działanie znajdujące się w pierwszym priorytecie programu „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski.

Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego Lech Marek Szabłowski powiedział, że dzisiejsza inicjatywa w pewnym sensie jest kontynuacją przedsięwzięcia podjętego w przeszłości przez Powiatowy Urząd Pracy, polegającego na wskazaniu i wyłonieniu przedsiębiorcy roku. - W wyniku pracy Forum Gospodarczego i różnego rodzaju spotkań z przedsiębiorcami oraz w gronie samorządowców doszliśmy do wspólnego porozumienia, aby rozszerzyć formułę konkursu na najlepszego przedsiębiorcę ziemi łomżyńskiej. W ten sposób chcemy podziękować oraz docenić wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie miejsc pracy i w promocję rynku pracy, stąd  m.in. ta wspólna inicjatywa – mówił Wicestarosta Lech Szabłowski.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Bieniek nie krył radości, że kierowana przez niego placówka jest spoiwem powiatu oraz  miasta w tak istotnym temacie jak rynek pracy i promowanie przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. - Cieszę się, że podjęty przez nas temat będzie miał tak mocny oraz szeroki wydźwięk i w końcu odpowiednio docenieni zostaną nasi przedsiębiorcy. Cieszę się również, że mamy możliwość wybrać laureatów w swojej kategorii firm, które powstały dzięki Powiatowemu Urzędowi Pracy i którym pomagamy nie tylko w powstaniu, ale i dalszej działalności – mówił dyrektor Mieczysław Bieniek.

Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, który jest również przewodniczącym prezydenckiej Społecznej Rady Gospodarczej zaznaczył, że potrzebne było wyróżnienie, które będzie marką samą w sobie. - Łomżyński Anioł Biznesu ma docenić naszych lokalnych przedsiębiorców. Wierzę, że ta nagroda będzie też promocją lokalnych firm, dzięki czemu przyczyni się do wzrostu ich przychodów. Mamy również przekonanie, że stanie się nie tylko wyróżnieniem,  ale z drugiej strony też zobowiązaniem do jeszcze większego wysiłku na rzecz rozwoju swojej firmy i lokalnej społeczności – mówił Andrzej Garlicki, jednocześnie zachęcając biznesmenów do udziału w tym konkursie.

Wyróżnienie składa się z sześciu kategorii:
1)    Firma Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa założone w celach zarobkowych bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i samorządowych wpisanych w rozwój ziemi łomżyńskiej , istniejące co najmniej 5 lat.
2)    Inwestor Roku - w tej kategorii mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze bez względu na formę organizacyjną - prawną i sposób  finansowania, których inwestycje oddano do użytkowania w roku, którego dotyczy edycja konkursu lub rok wcześniej. Pod pojęciem "Inwestor roku" rozumie się podmiot gospodarczy działający lub rozpoczynający działalność, który poprzez działania inwestycyjne bezpośrednio przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy oraz/lub spowodował tym działaniem aktywizację innych podmiotów gospodarczych lub przyczynił się do zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej
3)    Debiut Roku – w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy powstałe w okresie do 3 lat, zatrudniające pracowników, a także firmy mające status jednoosobowej działalności gospodarczej, dające przykład, że można z sukcesem rozpocząć działalność gospodarczą. W kategorii „Debiut Roku” mogą brać udział przedsiębiorcy, będący właścicielami lub współwłaścicielami firmy, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali w ostatnich 3 latach i prowadzą ją nieprzerwanie nadal.
4)    Firma „z sercem” – w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy wyróżniające się w działalności społecznej czy charytatywnej.
5)    Pracodawca Jutra – Solidny Partner PUP w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy wyróżniające się  rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia.
6)    Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i promocji Miasta Łomża i  regionu w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.
Pierwsza gala Łomżyńskich Aniołów Biznesy ma odbyć się pod koniec listopada w siedzibie Kinie Millenium. Inicjatywa konkursu wypłynęła od samych przedsiębiorców podczas spotkań Społecznego Forum Gospodarczego organizowanych przez władze Łomży.

2017-07-06 15:12 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED