Będzie ruch wahadłowy na Starym Rynku!

Strona główna » Aktualności

Będzie ruch wahadłowy na Starym Rynku!

Na płycie Starego Rynku cały czas prowadzone są prace nawierzchniowe związane z jej rewitalizacją. Część wykonywanych robót wymaga prowadzenia ich na fragmencie jezdni, co ze względu na wąską zabudowę oraz duże natężenie ruchu kołowego i pieszego powoduje konieczność połówkowego zamknięciu jezdni dla ruchu pojazdów, z jego sterowaniem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Wprowadzenie tymczasowej organizacji planowane jest od czwartku 11 sierpnia i będzie ona obowiązywała do końca miesiąca.

Tzw. „wahadło” na Starym Rynku od skrzyżowania z ul. Senatorską do skrzyżowania z ul. Woziwodzką (odcinek przed Ratuszem) wiąże się również z innymi zmianami w organizacji ruchu. Przede wszystkim na Starym Rynku wzdłuż kamieniczek będzie on jednokierunkowy z kierunkiem jazdy od skrzyżowania z ul. Kaznodziejską do skrzyżowania z ul. Giełczyńską z nakazem jazdy w prawo. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu w ul. Senatorską z ul. Giełczyńskiej i Starego Rynku. Ulica Woziwodzka będzie jednokierunkowa na odcinku od Starego Rynku do Zatylnej z kierunkiem jazdy  od strony ul. Rządowej. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Radzieckiej. Parking wzdłuż Hali Kultury zostanie zamknięty, a w to miejsce tymczasowo zostanie przeniesiony przystanek autobusowy.

Inwestycja prowadzona jest w ramach zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja. Oprócz prac nawierzchniowych obecnie wykonywane są również roboty związane z technologią fontanny i przy wyeksponowaniu reliktów. Stan zaawansowania całości szacowany jest na ponad 50 proc.

2022-08-05 12:15 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED