Prezydenccy stypendyści

Strona główna » Aktualności

Prezydenccy stypendyści

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, wspólnie ze swoim zastępcą Andrzejem Stypułkowskim, wręczył 113 uczniom łomżyńskich szkół potwierdzenia stypendiów naukowych i sportowych oraz nagród edukacyjnych. Zostały one przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021, a były wypłacane w bieżącym. Z uwagi na pandemiczne obostrzenia odpowiednia uroczystość, mająca uhonorować najlepszych uczniów, nie mogła odbyć się jesienią.

Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślał, że to spotkanie ma na celu docenienie trudu, pracy i wysiłku uczniów. - W tym radosnym przededniu zakończenia roku szkolnego możemy wam pogratulować i podziękować za to, że cały czas się rozwijacie. Gratuluję też rodzicom, dziadkom i opiekunom, że was wspierają w codziennych trudnościach i dbają o to, byście mieli siłę, zdrowie i radość z tego co robicie. Ogromna jest tu też rola nauczycieli i wychowawców, którzy widzą wasze niedoskonałości, starają się was naprowadzić na właściwy tor oraz motywują i nauczają każdego dnia, z czego jestem dumny – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski, życząc wszystkim bezpiecznych i radosnych wakacji oraz udanego odpoczynku w gronie najbliższych.

Wysokość stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce to w przypadku uczniów szkół podstawowych 120 złotych miesięcznie, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymywali 180 złotych przez okres 10 miesięcy. Osoby wyróżnione stypendiami sportowymi otrzymywały 110 złotych miesięcznie. Nagrody edukacyjne, wypłacane jednorazowo, wyniosły 800 złotych dla uczniów podstawówek, 1000 złotych dla uczniów liceów ogólnokształcących i 1200 złotych dla uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.

Aby otrzymać stypendium naukowe, uczeń szkoły podstawowej powinien posiadać średnią co najmniej 5,4 i tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, a szkoły ponadpodstawowej średnią co najmniej 5,0 i tytuł laureata bądź finalisty olimpiady na szczeblu centralnym lub międzynarodowym. Stypendium sportowe przysługuje osobie, która zajęła medalowe miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub w międzynarodowych zawodach sportowych lub zdobyła osiągnięcie w dziedzinie sportu rekomendowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy oraz uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego w klasyfikacji rocznej.

Natomiast nagroda edukacyjna może być przyznana uczniowi, który m.in. dokonał największego postępu w nauce i zachowaniu w całej szkole w porównaniu średnich ocen z pierwszego półrocza i końca roku szkolnego oraz wyróżniał się w danym roku szkolnym swoją pracą na rzecz szkoły.

 

 

Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za wysokie osiągnięcia w nauce przyznane w roku szkolnym 2020/2021

1.

Marcin Aleksander Białczak

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży

2.

Maja Aniela Mieczkowska

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

3.

Julia Wróblewska

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

4.

Maciej Popielarczyk

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

5.

Bartosz Rogiński

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

6.

Hubert Chrostowski

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

7.

Jakub Nieciecki

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

8.

Julia Karwowska

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

9.

Liwia Litwińczyk

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

10.

Amelia Pruszkowska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

11.

Natalia Pijanowska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

12.

Anna Rogińska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

13.

Oliwia Tombak

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

14.

Kacper Borawski

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

15.

Albert Dybowski

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

16.

Jędrzej Perkowski

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

17.

Łucja Twarowska

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za wysokie osiągnięcia w sporcie

1.

Joanna Horoszewska

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży

2.

Pola Balewska

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

3.

Wiktoria Chojnowska

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

4.

Zofia Cichocka

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

5.

Oliwia Cwalina

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

6.

Oliwia Dąbrowska

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

7.

Izabela Gleba

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

8.

Natalia Jankowska

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

9.

Nikola Kozłowska

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

10.

Aleksandra Ruszczyk

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

11.

Michalina Siedlanowska

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

12.

Maja Sierzputowska

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

13.

Dominika Bikowska

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

14.

Milena Chrzanowska

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

15.

Natalia Chrzanowska

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

16.

Gabriela Filipkowska

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

17.

Artur Józef Kuźma

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

18.

Kacper Miłaszewski

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

19.

Jakub Michał Poleszuk

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

20.

Wiktor Rytelewski

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

21.

Dominik Szczęsny

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

22.

Adrian Szczubełek

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

23.

Oliwier Jan Szczubełek

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

24.

Kacper Tunkiewicz

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

25.

Maciej Wądołowski

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

26.

Bartłomiej Biedrzycki

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

27.

Izabela Czerwińska

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

28.

Anna Popkowska

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

29.

Bartosz Rogiński

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

30.

Łukasz Anusewicz

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

31.

Wojciech Gardocki

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

32.

Dominik Górski

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

33.

Jakub Górski

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

34.

Adam Krajewski

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

35.

Jakub Szymanowski

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

36.

Bartosz Wileński

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

37.

Patrycja Natalia Antosiuk

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

38.

Zuzanna Balicka

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

39.

Marcel Barański

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

40.

Kamila Bikowska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

41.

Eliza Chrzanowska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

42.

Aniela Galińska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

43.

Łukasz Kijek

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

44.

Szymon Klewicki

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

45.

Zuzanna Krajewska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

46.

Magdalena Kuczewska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

47.

Dawid Niedziałkowski

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

48.

Antonii Pałubiński

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

49.

Filip Ignacy Rudczyk

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

50.

Julia Wierzbowska

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

51.

Aleksandra Czerwińska

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

52.

Wiktor Jezusek

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

53.

Julia Krynica

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

54.

Monika Marcińczyk

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

55.

Zofia Nagórska

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

56.

Zuzanna Magdalena Poteraj

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

57.

Agata Długozima

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

58.

Julia Olender

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

59.

Martyna Szulc

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

60.

Julia Kostecka

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży

61.

Dominika Steczkowska

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży

62.

Dawid Gutowski

Technikum Nr 5 w Łomży

63.

Katarzyna Cychol

Technikum Nr 6 w Łomży

64.

Dominik Krajewski

Technikum Nr 6 w Łomży

65.

Malwina Małgorzata Szewczyk

Technikum Nr 6 w Łomży

66.

Sebastian Paweł Szewczyk

Technikum Nr 6 w Łomży

67.

Paweł Dąbrowski

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

68.

Piotr Dąbrowski

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

69.

Karolina Dzwonkowska

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

70.

Bartłomiej Folga

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

71.

Wiktoria Grabowska

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

72.

Bartosz Jurak

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

73.

Martyna Krawczyńska

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

74.

Dawid Likwiarz

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

75.

Weronika Lipska

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

76.

Weronika Potęga

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

77.

Patryk Boniecki

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Łomży

Nagroda edukacyjna 

1.

Hanna Horoszewska

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży

2.

Aset Khumaidova

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży

3.

Franciszek Kowalewski

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży

4.

Adam Zieja - Gierej

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży

5.

Artur Zakrzewski

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

6.

Maja Ciuchnicka

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

7.

Maksymilian Kucharski

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

8.

Wiktoria Sasinowska

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

9.

Karol Kowalewski

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

10.

Julian Wądołowski

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży

11.

Aleksandra Skorupa

IV Liceum Ogólnokształcące w Łomży

12.

Zuzanna Bechta

VI Liceum Ogólnokształcące w Łomży

13.

Mateusz Laskowski

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży

14.

Kinga Gawrych

Technikum Nr 4 w Łomży

15.

Krystian Zieja

Technikum Nr 5 w Łomży

16.

Aleksandra Gątarska

Technikum Nr 6 w Łomży

17.

Maciej Polański

Technikum Nr 7 w Łomży

18.

Mariusz Dawid Pietrewicz

Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży

19.

Kamil Kuczewski

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Łomży

 

foto Kamil Brzostowski

2022-06-23 14:41 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED