Elektryczne empeki już wkrótce na ulicach Łomży

Strona główna » Aktualności

Elektryczne empeki już wkrótce na ulicach Łomży

  • Elektryczne empeki już wkrótce na ulicach Łomży
  • Elektryczne empeki już wkrótce na ulicach Łomży
  • Elektryczne empeki już wkrótce na ulicach Łomży
  • Elektryczne empeki już wkrótce na ulicach Łomży
Dwa nowe, elektryczne autobusy miejskie będą jeździły ulicami Łomży. Dziś na terenie bazy łomżyńskiego MPK podpisano umowę ich zakupu, który będzie realizowany w ramach unijnego projektu. Na dostarczenie wartych ponad pięć i pół miliona elektryków, firma realizująca zamówienie ma rok.

Umowę na dostawę elektrycznych autobusów podpisali prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i prezes zarządu Busnex Poland Marcin Kucharski. Będą to dwa pojazdy marki YOTONG, 12 metrowe, niskopodłogowe, jednoczłonowe wraz z wyposażeniem przeznaczone do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

- Autobusy są w stu procentach zeroemisyjne, bezpieczne i komfortowe zapewnia prezes zarządu Busnex Poland Maciej Kucharski.

- Na jednym cyklu ładowania przejadą nawet 400 kilometrów, a ładowane będą w bazie MPK – dodaje prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Janusz Nowakowski i zaznacza, że do przejścia z oleju napędowego na odnawialne źródła energii spółka przygotowywała się już od kilku lat poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych.

Umowa na dostawę elektrycznych autobusów będzie realizowana w ramach projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

- W ramach projektu, na który otrzymaliśmy prawie 30 milionów złotych wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dofinansowaliśmy budowę Centrum Przesiadkowego w naszym mieście – przypomina prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski

Projekt obejmuje także szereg innych działań takich jak m.in. budowę systemu roweru miejskiego czy wyposażenie ulic  w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego.

- Zakup dwóch elektrycznych autobusów to milowy krok w kierunku elektromobilności, którą chcemy systematycznie rozwijać w naszym mieście z pożytkiem dla mieszkańców – mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki i dodaje, że planowane są kolejne przetargi, w ramach których zakupione zostaną kolejne ekologiczne wozy. Docelowo ma być ich 8.

Celem realizowanego projeku jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i  niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wartość całego projektu opiewa na 43.655.783,52 zł, z czego dofinasowanie wynosi  29.047.649,05 zł.

Fot. Kamil Brzostowski

2021-11-25 15:08 Opublikował: Sylwia Marciniak

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED