Ruszyły rządowe bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Strona główna » Aktualności

Ruszyły rządowe bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Ruszyły rządowe bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
www.pacjent.gov.pl
Wraz z październikiem rozpoczął się sezon zachorowań na grypę. Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę. Szczepienie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają m.in.:

  • Seniorzy 75+, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.,
  • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży gminnej (miejskiej),
  • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • pracownicy i osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych, diagności laboratoryjni oraz  farmaceuci i pracownicy aptek.

Osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia nie muszą prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłoszą się do jednego z wyznaczonych punktów szczepień i złożą oświadczenie (kliknij aby pobrać) o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

W Łomży akcję prowadzą następujące placówki:

  1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; Punkt Szczepień; ul. Piłsudskiego 11; tel. 880 320 272
  2. Marzena Więckowska, Gabinet zabiegowo-szczepienny; ul. Sybiraków 5/II; tel. 86 2183950
  3. Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o., Gabinet szczepień; ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9; tel. 86 2166555
  4. Medica sp. z o.o., Gabinet zabiegowo-szczepienny, Szosa Zambrowska 22A; tel. 86 2150135, 602 104 438.

Szczegółowe informacje na temat rządowych szczepień przeciwko grypie dostępne są na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

2021-10-05 13:53 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED