Łomża

Na skróty

181031102933.jpg
160323090625.jpg
150422012621.jpg
140409112246.jpg
180525124727.jpg
200219101216.jpg
200306020227.jpg
skrzyżowanie ulic Senatorskiej i Giełczyńskiej

Zamknięcie skrzyżowania ulic Senatorskiej i Giełczyńskiej

W związku z wykonywaniem ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych w ramach rozbudowy ulicy Giełczyńskiej w Łomży, w dniach od 18 maja do 5 czerwca 2020 roku zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Giełczyńskiej i Senatorskiej. Dojazd do Starego Rynku od strony ul. Sikorskiego będzie w tym okresie odbywał się ulicami Senatorską, Szkolną i Woziwodzką.

ulica Partyzantów, foto Ł. Chełchowski

Frezowanie kolejnego odcinka ul. Partyzantów

Wykonawca przebudowy ulicy Partyzantów poinformował, że od dnia 14 maja 2020 r. rozpoczną się prace rozbiórkowe związane z frezowaniem nawierzchni na odcinku od ul. Zabawnej do ul. Przyjaźni. Dotychczas na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Uśmiechu zakończono prace sanitarne, które w kolejnym etapie będą realizowane na odcinku do ul. Przyjaźni.

Konkurs na zadania z "profilaktyki"

Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok". Pula środków do rozdysponowania wynosi 680 tys. zł.

Konkursy na dyrektorów II LO, III LO i SP 4

Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowisko dyrektorów II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, swoje oferty mogą składać do 29 maja br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

na zdjęciu: st. chor. szt. Krzysztof Fabiszewski, prezydent Mariusz Chrzanowski, płk Paweł Gałązka - Dowódca 18 Pułku Logistycznego w Łomży, Zbigniew Żujewski - dyrektor oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

Wojsko z maseczkami u prezydenta

Kolejne maseczki przygotowane przez żołnierzy 18. Pułku Logistycznego trafiły do łomżyńskiego magistratu. Zostały one uszyte z fizeliny i gumek zakupionych ze środków miejskiego budżetu. Decyzją władz miasta będą przekazane do Domu Pomocy Społecznej oraz łomżyńskiego hospicjum.

Dzieci wrócą do przedszkoli

Od 18 maja ponownie otwarte zostaną przedszkola publiczne w Łomży. Termin ten związany jest z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i personelu oraz spełnieniem wytycznych Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, jak również Głównego Inspektora Sanitarnego.

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED