Radni zajęli stanowisko ws. łomżyńskiego szpitala

Strona główna » Aktualności

Radni zajęli stanowisko ws. łomżyńskiego szpitala

Na wtorkowej, nadzwyczajnej sesji, Rada Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko adresowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do wiadomości Wojewody Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny. Radni rozumiejąc powagę sytuacji i zachowując chęć współpracy w zwalczaniu pandemii koronawirusa, wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec przekształcenia łomżyńskiego szpitala i pozostawienia mieszkańców Łomży i regionu bez specjalistycznej opieki szpitalnej. Żądają od Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Wojewody Podlaskiego natychmiastowych działań dotyczących wycofania się z podjętej decyzji o umiejscowieniu na terenie miasta Łomży szpitala zakaźnego obsługującego zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2 w województwie podlaskim. Podobne zdanie ma również prezydent Mariusz Chrzanowski.

Na początku sesji Rady Miejskiej prezydent Mariusz Chrzanowski oznajmił, że w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w jednoimienny szpital zakaźny nikt się z władzami Łomży nie kontaktował. - Ta decyzja jest dla nas wszystkich niezrozumiała, nielogiczna. Pozostaje wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi – mówił  prezydent żałując, że pomimo wystosowanego zaproszenia na sesję Wojewoda Podlaski na nią nie przyjechał, ani nie przysłał żadnego swojego przedstawiciela.

Mimo to prezydent zadał następujące pytania adresowane do wojewody: "Czy prawdą jest, że zgodnie z Wojewódzkimi Planami Działania na wypadek wystąpienia epidemii na lata 2018-2020 w województwie podlaskim jako jednostkę szpitalną wskazuje się wyłącznie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku? Kto zdecydował o zmianie pierwotnej decyzji o ulokowaniu jednoimiennego szpitala zakaźnego w Białymstoku, na Szpital Wojewódzki w Łomży? Jakie przemawiały za tym argumenty? Dlaczego o takich decyzjach nie zostały poinformowane lokalne samorządy? W jaki sposób i kiedy podjęte zostały bądź zostaną działania zapewniające bezpieczeństwo personelowi szpitala oraz jego przyszłym pacjentom? Jakie będą podejmowane działania w przypadku wystąpienia braków kadrowych w łomżyńskim szpitalu? Czy zabezpieczenie opieki szpitalnej tylko dla chorych na Covid-19 nie powoduje nierównego dostępu do opieki medycznej i jest w ogóle konstytucyjne? W jaki sposób nieposiadający własnych pojazdów mieszkańcy Łomży będą mieli zapewniony dojazd do szpitali zastępczych? Czy były prowadzone z marszałkiem rozmowy na temat uruchomienia dodatkowych, specjalnych kursów autobusów PKS Nova? Kto odpowie prawnie, jeśli osoba przewożona karetką do szpitala w innym mieście umrze i kto zapłaci za to odszkodowanie? Co w przypadku, gdy aktualna sytuacja będzie trwała nie tygodnie, a miesiące?"

- Bardzo mocno respektujemy wszelkie zalecenia, które otrzymujemy od Wojewody Podlaskiego, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z zagrożeniem dotyczącym koronawirusa. Myślę, że pod tym kątem zdajemy wszyscy egzamin. To czego się obawiamy, to tego, że nie będziemy mieli opieki zdrowotnej na inne schorzenia i apelujemy do Wojewody, żeby zadbać o to i zabezpieczyć opiekę zdrowotną wszystkim mieszkańcom Łomży. Jako samorząd miasta popieramy sprzeciw mieszkańców i stajemy w ich obronie – powiedział prezydent Chrzanowski dodając, że liczy na zmianę podjętej decyzji lokalizującej jednoimienny szpital zakaźny w Łomży, czego oczekują wszyscy mieszkańcy miasta i pracownicy łomżyńskiego szpitala.

Po długiej dyskusji i pytaniach kierowanych do nieobecnego Wojewody Podlaskiego, radni jednogłośnie przyjęli stanowisko, które wspólnie z prezydentem zamierzają osobiście dostarczyć Wojewodzie.

Stanowisko
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17 marca 2020 roku
do Prezesa Rady Ministrów
oraz do wiadomości Wojewody Podlaskiego
w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
w jednoimienny szpital zakaźny

Rada Miejska Łomży, rozumiejąc powagę sytuacji i zachowując chęć współpracy w zwalczaniu pandemii koronawirusa, wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony dla osób zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2. Decyzja ta spowodowała pozostawienie około 120 tysięcy mieszkańców Łomży i regionu bez specjalistycznej opieki szpitalnej.

W szczególności oburza nas fakt, że takie rozstrzygnięcia zostały podjęte nie tylko bez konsultacji z lokalnymi władzami, ale również, iż o tym fakcie dowiedzieliśmy się z mediów. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 to na Wojewodzie Podlaskim spoczywa ciężar zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, wyposażenia placówek ochrony zdrowia oraz prawidłowy przepływ informacji między organami władzy publicznej, a mieszkańcami.

Podkreślić należy, że w „Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w Województwie Podlaskim na lata 2018-2020” jako szpital, do którego w pierwszej kolejności będą kierowani pacjenci z podejrzeniem choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej, wskazany został Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku.

Tymczasem zarówno w naszej ocenie, jak również opinii mieszkańców i pracowników łomżyńskiego szpitala, placówka ta nie jest przygotowana na to, by przyjmować pacjentów zarażonych koronawirusem, a ze strony Wojewody Podlaskiego nie ma informacji, w jaki sposób i kiedy podjęte zostaną działania zapewniające bezpieczeństwo personelowi szpitala oraz jego przyszłym pacjentom. Co więcej, w żaden sposób nie została przez służby Wojewody zabezpieczona szpitalna opieka medyczna dla mieszkańców Łomży i regionu. Opublikowanie wykazu poradni specjalistycznych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Białymstoku nie stanowi właściwego zapewnienia o tym, że będzie ona świadczona na dotychczasowym poziomie.

Z informacji przekazanych przez prezesa MPWiK sp. z o.o. wynika, że szpital nie posiada stosownej, wymaganej prawem infrastruktury do dezynfekcji ścieków, co będzie wiązało się z odcięciem możliwości odbierania ścieków ze szpitala.

Żądamy od Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Wojewody Podlaskiego natychmiastowych działań dotyczących wycofania się z podętej decyzji o umiejscowieniu na terenie miasta Łomży szpitala zakaźnego obsługującego zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2 w województwie podlaskim. W przypadku braku wycofania się z tej decyzji, jako samorząd  Łomży podejmiemy wszelkie możliwe działania na drodze prawnej.

2020-03-17 16:05 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED