Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

Strona główna » Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łomży, który będzie nieczynny dla interesantów. Ograniczenie dotyczy głównego budynku Ratusza (przy Starym Rynku 14), jak również wydziałów zamiejscowych (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych przy ul. Farnej 1, Wydział Edukacji oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Polnej 16, PZON przy Dwornej 23a, Wydział Architektury oraz Biuro ds. Budownictwa przy ul. Nowej 2). Termin ograniczenia funkcjonowania uzależniony jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Zmiana sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego nie oznacza, że pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie pracowała normalnie. Pracownicy będą realizowali wszystkie obowiązki, łącznie ze sprawami mieszkańców – tylko bez bezpośredniego kontaktu. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego w wejściu do urzędu. Prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu.

Kontakt z urzędnikami możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156700), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Poczta tradycyjna będzie na bieżąco obsługiwana – korespondencja będzie przyjmowana wyłącznie za pośrednictwem operatora usług pocztowych – dokumenty należy wysłać pocztą, gdyż kancelaria Urzędu nie będzie przyjmowała interesantów. W przypadku kontaktu pocztowego prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

W powyższym terminie poprzez bezpośredni kontakt nie będzie funkcjonowało Centrum Obsługi Mieszkańców oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Sprawy związane z rejestracją pojazdów, dowodów osobistych, ewidencji ludności – sprawy merytoryczne (w COM) mogą być załatwiane zdalnie: telefon, mail, ePUAP. Informacje o wpisach w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz sprawach merytorycznych dotyczących CEIDG (w COP) będą dostępne pod numerem tel. 86 2156749, 86 2156750 lub mail: cop@um.lomza.pl.

W Urzędzie Stanu Cywilnego wizyta możliwa będzie tylko w przypadku rejestracji zgonów i urodzeń (wejście poprzez nową część Ratusza). Konieczność wizyty będzie weryfikował  Strażnik Miejski po kontakcie z pracownikiem USC.

Apelujemy ponownie, by prewencyjnie nie wychodzić z domu jeśli nie ma ku temu poważnej przyczyny. Stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby pomoże szybciej i bezpiecznej przebyć sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

2020-03-14 17:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED