Dofinansowanie rewitalizacji Starego Rynku

Strona główna » Aktualności

Dofinansowanie rewitalizacji Starego Rynku

Dofinansowanie rewitalizacji Starego Rynku
Symboliczny czek odebrał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski
Ponad 5,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymało Miasto Łomża na projekt przebudowy placu Starego Rynku. Cała inwestycja ma kosztować blisko 6,7 mln zł. Główne prace do lipca przyszłego roku wykona firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o.

Głównym celem projektu pn. "Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" jest zmiana przeznaczenia placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną oraz społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W przeciągu półtora roku zmieni on całkowicie swoje oblicze.

- W maju tego roku oddajemy do użytkowania Halę Kultury z prawie 10 - milionowym dofinansowaniem, będą również realizowane ulice z Funduszu Dróg Samorządowych w obrębie starówki. Środki, które otrzymaliśmy w ramach projektu na rewitalizację, przyczynią się do zmiany wizerunku Starego Rynku. Te wszystkie inwestycje są długo oczekiwane przez mieszkańców Łomży. Dziękuję zarządowi województwa na czele z marszałkiem Arturem Kosickim za wsparcie dla naszego miasta – przekazuje prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który odebrał symboliczny czek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Planowane prace rewitalizacyjne obejmą między innymi wyłożenie posadzki z kostki granitowej i płyt granitowych płomieniowatych oraz sjenitowej i bazaltowej układanej w różnorodne formy, budowę fontanny ze ścianą wody i kaskadami na przedłużeniu ul. Farnej w kierunku Hali Targowej, wprowadzenie schodów terenowych przy fontannie oraz niwelację różnicy poziomów między placem Starego Rynku, a komunikacją przy pierzei. Powstanie również postument pod pomnik Księcia Janusza ze szklaną obudową dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza z zaznaczeniem w posadzce śladów po dawnych fundamentach. W ramach inwestycji będzie wykonana ponadto kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie terenu.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 698 633,49 zł, z czego 70 proc. wartości tej sumy – 4 689 043,42 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja. Pozostałe 10 proc. pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania to 5 358 906,76 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Do podlaskich samorządów na wszystkie projekty z zakresu rewitalizacji trafiło w sumie 53,5 mln zł. - Mam nadzieję, że takich wniosków w ramach kolejnych konkursów, tak dobrze złożonych i różnorodnych, będzie jeszcze więcej. To jest naszym zadaniem, żeby fundusze europejskie jak najszybciej zagospodarować po to, żebyście mogli działać, zmieniać estetykę swoich miejscowości, podnosić komfort życia mieszkańców – mówił podczas uroczystego wręczenia czeków marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

2020-01-31 19:49 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED