Za śmieci w Łomży zapłacimy mniej

Strona główna » Aktualności

Za śmieci w Łomży zapłacimy mniej

Od 1 stycznia 2020 roku zostały obniżone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście. Wyższe stawki przez 4 miesiące ubiegłego roku spowodowane były przede wszystkim potrzebą zbilansowania systemu, wynikającą z nie podjęcia w pierwotnym terminie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską Łomży.

Ubiegłoroczna konieczność zmiany stawek z 2017 r. spowodowana była m.in. wzrostem kosztów zbierania i transportu odpadów, które po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w grudniu 2018 r. okazały się o ponad 23% wyższe od tych z roku 2017. Wzrosły również koszty zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży – o blisko 39% w przypadku odpadów zmieszanych w stosunku do roku 2018.

Jednak w kwietniu 2019 r. radni miejscy odrzucili projekt uchwały proponujące nowe stawki. Została ona przyjęta dopiero kilka miesięcy później, w sierpniu. Dlatego, aby zbilansować system gospodarowania odpadami koniecznym było wprowadzenie wyższych stawek opłat, które obowiązywały przez 4 miesiące – od września do końca grudnia ubiegłego roku. Powstały deficyt z pierwszych trzech kwartałów musiał zostać pokryty wyższą opłatą za IV kwartał. Utrzymanie opłat ponoszonych przez mieszkańców miasta na poziomie z 2017 r. spowodowałoby deficyt środków finansowych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Stawki opłat obowiązujące obecnie, tj. od 1 stycznia 2020 r. są już niższe, gdyż według kalkulacji ich wysokość jest wystarczająca dla zbilansowania systemu gospodarowania odpadami. I tak opłata w zabudowie jednorodzinnej za wywóz śmieci niesegregowanych staniała ze 103 zł do 100 zł. Za odpady segregowane zapłacimy teraz 51 zł, czyli o 9 zł mniej niż przez ostatni kwartał ubiegłego roku. Odbiór śmieci z gospodarstw jednoosobowych staniał o 10 zł - z 40 zł na 30 zł. Taniej jest też w zabudowie wielorodzinnej. Tam śmieci koszt odbioru śmieci niesegregowanych wynosi teraz 60 zł, segregowanych 30 zł, zaś w gospodarstwach jednoosobowych 20 zł.

Należy również podkreślić znaczący i systematyczny wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców naszego miasta. Wzrost ilości odpadów jest tendencją charakterystyczną dla całego niemal kraju. Koszty systemu gospodarowania odpadami w około 90% zależą wprost od ilości zbieranych odpadów. Ma to więc istotny wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Warto przypomnieć, że mieszkańcy Łomży, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej mogą ubiegać się o 50 proc. zniżkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Może ona być udzielona po złożeniu wniosku do spółdzielni mieszkaniowej (zabudowa wielorodzinna) lub deklaracji do Urzędu Miejskiego w Łomży (zabudowa jednorodzinna). W obu przypadkach niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach. Więcej inforacji znajduje się pod linkiem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9288.

Poniżej, obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku, stawki opłat za wywóz śmiecieci w Łomży:

Zabudowa jednorodzinna  Wysokość opłaty od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.     Wysokość opłaty od 01.01.2020 r.
Niesegregowane                                        103 zł                                                                      100 zł
Segregowane                                             60 zł                                                                        51 zł
Gospodarstwa jednoosobowe                     40 zł                                                                        30 zł
Zabudowa wielorodzinna
Niesegregowane                                        63 zł                                                                        60 zł
Segregowane                                             38 zł                                                                        30 zł
Gospodarstwa jednoosobowe                     29 zł                                                                        20 zł

2020-01-03 15:15 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED