Podatki w przyszłym roku bez zmian

Strona główna » Aktualności

Podatki w przyszłym roku bez zmian

Prezydent Łomży skierował do Rady Miejskiej wniosek w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. Mają one pozostać na poziomie tego roku. - Od pięciu lat podatki w Łomży nie były podnoszone, a w jednym roku podatek od nieruchomości został nawet obniżony – informuje Mariusz Chrzanowski.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 1,8 proc. W związku z powyższym Minister Finansów ogłosił, że maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie z tym wskaźnikiem.

- Uwzględniając przyjęte kierunki w założeniach polityki społeczno – gospodarczej na 2020 rok oraz poziom bezrobocia w naszym mieście proponuję przyjąć stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku. Również uwzględniając działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości proponuję podatek od środków transportowych pozostawić na poziomie z 2019 roku, gdyż jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że zmianie nie ulegnie także opłata od posiadania psów.

Warto dodać, że proponowane stawki są w zdecydowanej większości porównywalne do stawek w gminach powiatu łomżyńskiego, a w wielu przypadkach nawet niższe.
Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

2019-10-09 15:15 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED