Wybierz nazwy dla nowych ulic

Strona główna » Aktualności

Wybierz nazwy dla nowych ulic

Prezydent Łomży serdecznie zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazw ulicom oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 oraz 24012 i 21127, stanowiących własność miasta Łomża, położonych w rejonie ulic: Polnej, Wesołej, Waleriana Łukasińskiego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 215/XXXIII/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego przeznaczone są one pod drogi publiczne. Zgodnie z danymi ewidencji działki nr 24009 i 24012 stanowią użytek „Tp” – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, natomiast działka nr 21127 użytek „dr” – droga.

Proponowane nazwy ulicy dla działki nr 24009 to: ul. Jerzego Górskiego, ul. Alabastrowa, ul. Sportowa.
Dla działek nr 24012 i 21127: ul. Krzysztofa Choińskiego, ul. Edukacyjna, ul. Oświatowa.
Położenie przeznaczonych do nazwania ulic zostało przedstawione na załączniku graficznym odpowiednio numerami (1) i (2).

Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię w dwóch formach: za pomocą ankiety papierowej oraz sondy internetowej. Ankieta opatrzona pieczątką Urzędu Miejskiego będzie dostępna do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 (parter) od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży.
Opinię można będzie wyrazi.ć również poprzez sondę znajdującą się na stronie www.lomza.pl od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, p. 210, tel. 86 215 68 20.

2019-10-08 14:15 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED