Łomżyńskie Centrum Wolontariatu w Korpusie Solidarności

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Łomżyńskie Centrum Wolontariatu w Korpusie Solidarności

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” realizuje Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI w województwie podlaskim. Do współpracy przyłączyło się łomżyńskie Centrum Wolontariatu, prowadzone przez Stowarzyszenie "Czas rozwoju" przy dofinansowaniu środków z budżetu Miasta Łomża.

Korpus Solidarności ma za zadanie wspierać uczestników wolontariatu długoterminowego. Oferuje m.in. spotkania, szkolenia, staże, debaty, konkursy, unikalne projekty dla wolontariuszy. Zapewnia pomoc w znalezieniu wolontariatu, doradztwo w zakresie organizacji wolontariatu w placówkach. Adresowany jest do wszystkich grup wiekowych i środowisk. To kompleksowa oferta i współzależne, uzupełniające się działania tematyczne skierowane do wolontariuszy lub osób, które chcą zostać wolontariuszami, organizatorów wolontariatu (tzn. organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego, organizacji realizujących koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego), koordynatorów wolontariatu i otoczenia wspierającego rozwój wolontariatu.

W subregionie łomżyńskim PRYZMAT z Suwałk we współpracy z łomżyńskim Centrum Wolontariatu realizuje Program Korpusu Solidarności do grudnia 2020r. Trenerem Regionalnym Korpusu Solidarności w subregionie łomżyńskim jest Pani Iwona Gilewska - koordynator łomżyńskiego Centrum Wolontariatu.

We wrześniu 2019r. w subregionie łomżyńskim zaplanowano następujące spotkania:
    • Lokalne spotkanie promujące Korpus Solidarności
    • Lokalne spotkania z wolontariatem
    • Spotkania informacyjne/szkolenia dla liderów i kierowników
    • Szkolenie dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z łomżyńskim Centrum Wolontariatu: tel.507431231 meil: centrum.wolontariat@interia.pl

Więcej o Korpusie

Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:
    • wolontariuszach
    • organizatorach wolontariatu
    • koordynatorach wolontariatu
    • otoczeniu wolontariatu.
Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.
Efektem wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, ma być objęcie realną pomocą osób i środowisk potrzebujących wsparcia. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.
Taka zmiana postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.
Za wdrożenie i finansowanie odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego wspiera przy realizacji 16 Partnerów z każdego województwa.  W woj. podlaskim realizatorem zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności” jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Program realizowany jest na terenie całego województwa do końca 2020 r.

W dniach 26 – 27 sierpnia 2019r. w Warszawie odbyło się spotkanie szkoleniowe zespołu trenerów regionalnych Korpusu Solidarności w którym uczestniczyła Pani Anna Ruszewska – Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu oraz Pani Iwona Gilewska - koordynator łomżyńskiego „Centrum Wolontariatu”- centrum.wolontariat@interia.pl

Na terenie województwa podlaskiego zapraszamy do kontaktu z Podlaską Siecią Wolontariatu prowadzoną przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, tel. 87 565 02 58, email: wolontariat@pryzmat.org.pl

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.

Tekst:
Iwona Gilewska

2019-09-16 09:38 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED