Prezydent Chrzanowski z wotum zaufania i absolutorium

Strona główna » Aktualności

Prezydent Chrzanowski z wotum zaufania i absolutorium

Rada Miejska Łomży jednogłośnie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu i przyznała mu absolutorium, jednocześnie przyjmując sprawozdanie finansowe za 2018 roku. Udzielenie wotum zaufania poprzedzała debata nad raportem o stanie miasta Łomża za 2018 rok, w której udział wzięło kilkunastu mieszkańców Łomży.

Skala pytań i tematów podejmowanych przez mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne była dość szeroka. Dotyczyły one głównie kwestie polityki senioralnej i finansowania sportu, jak również realizowanych inwestycji miejskich oraz współpracy z przedsiębiorcami. Do wszystkich z nich odniósł się prezydent Mariusz Chrzanowski oraz jego zastępca Andrzej Garlicki.
 
Prezydent Łomży podziękował mieszkańcom za odwagę i udział w debacie, a radnym za merytoryczne dyskusje na komisjach.  Przypomniał, że w ubiegłym roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 386.730.250,15 zł, tj. w 99,59 proc., natomiast wydatki w  94,11 proc., na kwotę 407.710.637,87 zł. - Na wynik budżetu za 2018 rok niewątpliwy wpływ miały wydatki majątkowe wyższe o 31 mln zł, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2018 roku pozyskano ogółem 36 mln 617 tys. zł, a udział środków z budżetu Unii Europejskiej w strukturze budżetu zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku o 6,95 proc. – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski.

Wśród najważniejszych inwestycji ubiegłego roku wymienił budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży i termomodernizację tej placówki, remont pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1, inwestycje drogowe, takie jak m.in. ul. Zawadzka, Nowogrodzka, Poligonowa, Glogera oraz zakup 4 małych autobusów, co pozwoliło otworzyć nowe linie autobusowe komunikacji miejskiej. Dodał również, że w trakcie realizacji są m.in. rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma, przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury oraz Miejskiego Dworca Autobusowego.

- Podsumowując ubiegły rok nie można zapomnieć o dwóch projektach, które zostały wówczas zainicjowane. To Łomżyńska Komunikacja Rowerowa ŁoKeR, w której finansowanie włączyli się lokalni przedsiębiorcy oraz Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łomża, mający na celu poprawę powietrza w mieście poprzez wymianę pieców na bardziej ekologiczne – mówił  prezydent Mariusz Chrzanowski. Przypomniał, że był to także rok wielkiego jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, w związku z czym odbył się szereg wydarzeń kulturalno – rozrywkowych i działań mających utrwalenie tego jubileuszu, jak wydanie „Monografii Łomży”, czy wybicie okolicznościowej monety. Dodał również, że w ubiegłym roku Łomża wzbogaciła się o trzy murale, które upamiętniły zarówno wspomniane 600-lecie, jak też 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz dokonano renowacji pomników Zygmunta Glogera, Jakuba Wagi oraz Stacha Konwy.

W swoim wystąpieniu prezydent przypomniał także o realizowanej polityce prorodzinnej m.in. poprzez samorządowe becikowe i wyprawkę dla noworodka, jak również wsparciu dla seniorów w postaci wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską oraz otwarcia Dziennego Dom Pobytu Senior+ oraz Klubu Seniora. Podkreślił także współpracę ze społecznikami, organizacjami pozarządowymi, innymi samorządami i jednostkami oraz radami społecznymi działającymi przy prezydencie.

Ostatecznie radni jednogłośnie, bez dyskusji, udzielili wotum zaufania i przyznali absolutorium prezydentowi oraz przyjęli sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

2019-06-26 13:59 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED