Milionowe wsparcie dla Łomży

Strona główna » Aktualności

Milionowe wsparcie dla Łomży

Milionowe wsparcie dla Łomży
Podpisanie umów odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży
Trzy projekty na łączną kwotę ponad 4,6 mln zł będą realizowane w naszym mieście przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W uroczystym podpisaniu umów, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Łomży wziął udział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Rozpoczynając konferencję prasową prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zwrócił uwagę na coraz wyższą pozycję Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w wykorzystywaniu środków zewnętrznych. - Przez kilka miesięcy działalności zarządu województwa pod przewodnictwem pana marszałka obserwujemy bardzo duży dynamizm, jeżeli chodzi o przydzielanie środków w ramach RPO. To wsparcie dotyczy Łomży, ale też innych samorządów – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślając, że miasto jest przygotowane na to, żeby te środki zewnętrzne dobrze gospodarować. -  Wierzę w to, że w ciągu najbliższych lat absorpcja unijnych funduszy będzie tak wysoka, że na koniec tej kadencji województwo podlaskie będzie na samej górze, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy unijnych – podsumował włodarz miasta.

- Chcemy, aby wszystkie subregiony województwa podlaskiego rozwijały się w sposób zrównoważony – mówił marszałek Artur Kosicki. Dodawał, że Łomża jest silnie reprezentowana w zarządzie województwa. - Mam tu na myśli radnego z tego okręgu i mojego pierwszego zastępcę marszałka Marka Olbrysia, który zabiega o wsparcie dla tego miasta i subregionu i jak widać robi to skutecznie – mówił marszałek. - Dotacje, na które dziś podpisujemy umowy, to tylko część wsparcia, jakie dzięki staraniom zarządu województwa, przekazywane jest Łomży i całemu subregionowi łomżyńskiemu. Zaledwie tydzień temu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w łomżyńskim zakładzie spożywczym Bona i mogę obiecać, że to nie ostatni raz, kiedy wspieramy to miasto i cały subregion – mówił podczas konferencji prasowej w ratuszu marszałek Artur Kosicki.

Najwięcej, bo blisko 1,9 mln złotych otrzymał Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży. Popularna "Weta" za niemal 2 mln zł zamierza realizować projekt pn. "Rynek pracy otwarty na młodych techników". Wsparciem projektowym zostanie objętych tam 183 uczniów oraz 10 nauczycieli z kierunków: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Weterynarii. - Przez dwa lata mamy do wykonania 18 zadań w ramach trzech bloków. Pierwszy skierowany jest do młodzieży, która będzie zgłębiała wiedzę maturalną. W bloku praktycznym zrealizowany zostanie szereg szkoleń i kursów dla uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. Trzeci blok to staże dla uczniów i nauczycieli – zdradziła szczegóły dyrektor Bogumiła Olbryś. Projekt zakłada również adaptację i wyposażenie laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz pracowni anatomiczno-zootechnicznej.

Za ponad 1,7 mln zł swój projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża" zrealizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, specjalistycznych i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Łomży, a także zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie ma otrzymać docelowo 60 osób, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn. Rekrutacja uczestników ma rusza w maju tego roku, a cały projekt zakończy się w kwietniu 2021 roku. - Preferowane będą osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego i korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz niesamodzielne – przybliżył kryteria dyrektor łomżyńskiego MPOS-u Wiesław Jagielak.

Około 1,3 mln zł dofinansowania na rozbudowę budynku przy ul. Rybaki 3 otrzymało Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" p.w. Świętego Ducha. Głównym celem projektu jest poprawa jakości opieki paliatywno-hospicyjnej. Jak tłumaczy prezes Teresa Steckiewicz, jego realizacja pomogłoby w przeniesieniu leczenia części pacjentów ze szpitala do hospicjum. - Zmniejszyłoby to koszty leczenia i stanie w kolejkach do leczenia szpitalnego dla tych, którzy tego bezwzględnie wymagają – mówi założycielka hospicjum. Dzięki tej inwestycji zwiększy się także liczba miejsc z 4 do 19. W ramach projektu zakupione będą ponadto pompy do żywienia dojelitowego, dla pacjentów, u których żywienie doustne nie jest możliwe.

2019-04-11 14:40 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED