Szkoła Liderów Miasta Łomży - ruszyła rekrutacja

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Szkoła Liderów Miasta Łomży - ruszyła rekrutacja

  • Szkoła Liderów Miasta Łomży - ruszyła rekrutacja
Miasto Łomża podpisało z Fundacją Szkoła Liderów i Fundacją Veolia Polska list intencyjny dotyczący programu Szkoła Liderów Miast w Łomży. Jest to program wspierający miejskich liderów i tworzący środowisko do współpracy pomiędzy znaczącymi przedstawicielami trzech sektorów: publicznego, prywatnego, społecznego - na rzecz rozwoju swojego miasta. Od dzisiaj (29.03.) trwa rekrutacja osób do udziału w tym projekcie, która potrwa do 23 kwietnia. Jego realizacja planowana jest w drugiej połowie roku.

Podpisujący list intencyjny w imieniu władz miasta Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta Łomży podkreślił, że samorząd w swoich działaniach stara się korzystać z potencjału, energii i pomysłów mieszkańców, czego przykładem może być budżet obywatelski, realizacja zadań konkursowych w sferze kultury, sportu czy turystyki. - Dodatkowo przy prezydencie funkcjonują rady społeczne. W naszym mieście jest wielu mieszkańców mających chęci do działania, jednakże bardzo często brakuje im wiedzy i narzędzi  ku temu, by w prawidłowy sposób funkcjonować – mówił Andrzej Stypułkowski wyrażając jednocześnie nadzieje, że realizacja tego programu wniesie dużo pozytywnych zmian, w efekcie których skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta.
 
Jednym z partnerów projektu jest Fundacja Veolia Polska. – Nasza fundacja jest bardzo aktywnie zaangażowana w rozwój współpracy międzysektorowej, a więc takich aktywności projektowych, które łącza współpracę biznesu z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Jestem przekonana, że ten projekt w Łomży będzie takim flagowym i stanie się wizytówką dla nas wszystkich – powiedziała Izabela Rachuć-Kochaniak, prezes zarządu Fundacji Veolia Polska.

Reprezentujący Fundację Szkoła Liderów, wiceprezes Przemysław Radwan-Röhrenschef podkreślił, że  Szkoła Liderów jest organizacją, która zajmuje się wzmacnianiem liderów, a ten projekt dedykowany jest liderom miejskim. - Wierzymy, że będzie on wzmacniał obecnych włodarzy, ale też z drugiej strony jest myśleniem o przyszłości, jacy liderzy będą tutaj w następnych latach – mówił dodając, że przez programy realizowane przez jego fundację przewinęło się już kilkanaście osób z Łomży, wśród których jest m.in. Maciej Borysewicz, obecny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. - Mam nadzieję, że jak spotkamy się po latach, to będziemy mogli mówić, że z projektu Veolii, samorządu łomżyńskiego i Szkoły Liderów, też kilka znanych osób dla Łomży pozostanie – powiedział Przemysław Radwan-Röhrenschef.

Szkoła Liderów bazuje na programach przywództwa, które są organizowane w Stanach Zjednoczonych. W Polsce dotychczas został zrealizowany w sześciu miastach.  - Do udziału w projekcie chcemy zaprosić osoby, które ponadprzeciętnie angażują się w rozwój tego miasta. Bardzo nam zależy, by znalazły się w nim osoby, które mają bardzo różny punkt widzenia w tej sprawie, ale jednocześnie są otwarte na inne pomysły. Zależy nam na ludziach ze sfery biznesu, organizacji pozarządowych i sektora publicznego. W tej naszej grupie będziemy się zastanawiali, czy jesteśmy w stanie wypracować wspólną, jednomyślną rekomendację dla miasta, aby mogło ono reagować odpowiednio na wyzwania, które będą się pojawiały w przyszłości – wyjaśniła Agnieszka Muras, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miast z Fundacji Szkoła Liderów.

Agnieszka Kazimierska, manager ds. projektów strategicznych Fundacji Veolia Polska podkreśliła, że  rola samorządu w tym projekcie jest niezwykła. - Bardzo zależy nam na tym, żeby te wszystkie pomysły, które zostaną wypracowane, ujrzały światło dzienne i miały szansę na realizację, bo to dodatkowo motywuje naszych liderów do działania i wypracowywania skutecznych rozwiązań. Chcemy przygotować takie rozwiązania, które mogą być naprawdę realizowane i które skutecznie będą przynosiły jakieś zmiany w lokalnych społecznościach – mówiła Agnieszka Kazimierska dodając, że Fundacja Veolia realizuje mnóstwo programów, które skupiają się głównie na ekologii i edukacji prośrodowiskowej we współpracy w mieszkańcami.

 

Zgłoś się do Szkoły Liderów Miasta Łomży

Do programu Szkoła Liderów Miast zakwalifikowanych będzie 12-16 osób, które aktywnie włączają się w życie Łomży i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Rekrutacja potrwa do 23 kwietnia włącznie.

Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście? Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? Zgłoś się do bezpłatnego programu Szkoła Liderów Miast organizowanego w Łomży.

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu miasta, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

REKRUTACJA TRWA DO 23 KWIETNIA!

Zgłoś się - wypełnij formularz rekrutacyjny


REGULAMIN PROGRAMU

Więcej o programie TUTAJ


Przebieg rekrutacji:

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przesłania listu polecającego na adres agnieszka.muras@szkola-liderow.pl do 23 kwietnia. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska.

Harmonogram rekrutacji:
29 marca – 23 kwietnia 2019 - Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających
13 maja - Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób i listy rezerwowej

Harmonogram Programu:
27-29 czerwca 2019 - Inauguracja programu w Łomży oraz I zjazd (poza Łomżą)
6 – 7 września 2019 - II zjazd (miejsce: Łomża)
27 – 28 września 2019 - III zjazd (miejsce: Łomża)
Wrzesień/październik - Spotkania z trenerem
8 listopada 2019 - IV zjazd  + uroczyste publiczne podsumowanie z udziałem władz miasta Łomży

Dlaczego warto się zgłosić?
- weźmiesz udział w 60 godzinach szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów (trenerów i ekspertów), w ramach których rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie wiedzy o mieście i umiejętności przywódcze,
- nawiążesz lub wzmocnisz relację z lokalnymi liderami, w tym z przedstawicielami samorządu i jednostek miejskich, co pozwoli Ci w przyszłości na realizację wspólnych inicjatyw;
- przekonasz się, że masz wiele wspólnego z osobami, z którymi wcześniej nie podjąłbyś dialogu, tworząc wspólnie rekomendacje rozwojowe dla miasta Łomży;
- Twój głos zabierany w sprawie problemów Twojego miasta będzie bardziej słyszalny;
- znajdziesz sojuszników w sprawach dla Ciebie ważnych, które rozwijają Twoje miasto;
- otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój udział w projekcie;
- dołączysz do ogólnopolskiej sieci absolwentów Fundacji Szkoła Liderów.

Więcej o programie:
Szkoła Liderów Miasta to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście jest w wielu rękach. Program powstał w wyniku współpracy z New Memphis Institute przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Głównym partnerem programu jest Fundacja Veolia Polska.

Szkoła Liderów Miasta to m.in.:
-    zaawansowany kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego,
-    seminaria i warsztaty na temat m.in. kultury, historii, partycypacji, społeczeństwa, gospodarki, transportu, budownictwa, strategii i polityki,
-    foresight I warsztaty design thinking,
-    wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta,
-    opracowanie rekomendacji rozwojowych dla miasta jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania miasta,
-    spotkania z władzami miasta i urzędnikami wysokiego szczebla, a także z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa.
Odwiedź stronę internetową programu i dowiedz się więcej na temat Szkoły Liderów Miast.

Informacji na temat rekrutacji udziela Agnieszka Muras agnieszka.muras@szkola-liderow.pl.

2019-03-29 14:52 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED