Zadbają o sprawy seniorów

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Rady społeczne » Łomżyńska Rada Seniorów

Zadbają o sprawy seniorów

Zadbają o sprawy seniorów
Pierwsze posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów
  • Zadbają o sprawy seniorówMoment uroczystego ślubowania
We wtorek 12 marca w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" odbyło się pierwsze posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów nowej kadencji samorządu. Sprawami osób starszych ponownie zajmie się Grażyna Czajkowska.

- Zamierzamy wspólnie kontynuować rozpoczęte kilka lat temu działania na rzecz łomżyńskich seniorów. Chcemy jak najlepiej współpracować z samorządem, inicjować pomysły – mówiła nowa-stara przewodnicząca wybrana niemal jednogłośnie. Jak dodała, pomóc w tym mają zespoły robocze, które zostaną stworzone podczas następnych posiedzeń. Grażyna Czajkowska, która zasiada również w Podlaskiej Radzie Seniorów – jest jej wiceprzewodniczącą, podkreślała, że jednym z problemów, z którym od lat borykają się osoby starsze, to brak w Łomży poradni i oddziału geriatrycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. - Będziemy dalej o to zabiegać, aby było przynajmniej tych kilka łóżek – mówiła.

Zgodnie z regulaminem pierwsze posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów zwołał prezydent miasta. Mariusz Chrzanowski pogratulował i podziękował najpierw osobom, które zostały wybrane w lutowym głosowaniu. - To wyraz zaufania, jakim cieszycie się w swoich środowiskach lokalnych, ale również i zobowiązanie do dalszego działania – mówił prezydent. Dodał, że jest dumny z łomżyńskich seniorów, którzy mają w sobie wiele energii i są zaangażowani w życie miasta. - W poprzedniej kadencji udało nam się zrealizować wiele inicjatyw. Jestem pewien, że w tej będzie podobnie – podkreślał włodarz.

Wielkim sukcesem było na pewno powstanie Karty Seniora, z której na chwilę obecną korzysta ponad 5,8 tys. osób. Jej posiadacze mają możliwość dostępu do wielu ulg i przywilejów. Jednym z nich jest bezpłatna komunikacja miejska na terenie miasta. Seniorzy korzystają także z kursów i szkoleń dofinansowywanych z budżetu miejskiego. Przy ul. Mickiewicza mają swój klub, spotykają się tam, rozmawiają, wspólnie się bawią. W planach jest też stworzenie kolejnego, jeszcze większego  miejsca zrzeszającego seniorów.  Od dwóch lat przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje Dzienny Dom "Senior +".

Nowa Łomżyńska Rada Seniorów liczy 13 członków, wybranych spośród 27 zgłoszonych kandydatur. Tworzą ją głównie seniorzy, ale także przedstawiciele podmiotów i instytucji działających na rzecz osób starszych. - My jako placówka działająca w ramach MOPS-u zapewniamy organizację dnia naszym seniorom. Chcemy współpracować z jak największą liczbę osób – mówi Monika Brzóska, kierownik Dziennego Domu "Senior +" będącego w strukturach MOPS-u. W radzie jest też Marta Kopeć, kierownik działającego przy MOPS klubu seniora, która chce zachęać seniorów do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Łomżyńska Rada Seniorów powstała ponad 3 lata temu z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego. Jest organem opiniodawczym i doradczym. Jej kadencja potrwa przez 5 najbliższych lat. Zgodnie z regulaminem ma ona obradować nie rzadziej niż raz na kwartał. W skład prezydium rady weszli Stanisław Kaseja (zastępca przewodniczącego) i Danuta Waśko (sekretarz).

2019-03-13 08:40 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED