W Łomży ma powstać przedszkole specjalne

Strona główna » Aktualności

W Łomży ma powstać przedszkole specjalne

W Łomży ma powstać przedszkole specjalne
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, to tu ma powstać Oddział Publicznego Przedszkola Specjalnego
Od nowego roku szkolnego planowane jest utworzenie Oddziału Publicznego Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Łomży. Będzie to pierwsza taka placówka nad Narwią. Projekt uchwały w tej sprawie przedłoży radnym na najbliższej sesji prezydent Mariusz Chrzanowski.

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci z różnymi rodzajami dysfunkcji i niepełnosprawności. Wiemy jak bardzo ważna jest edukacja, ale również rehabilitacja takich dzieci od najmłodszych lat. Zaniedbanie tego ma konsekwencje w ich późniejszym rozwoju i to może być już nieodwracalne – mówi włodarz miasta.

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci od 3 do 7 lat, posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawność sprzężoną, w tym z dzieci z autyzmem. Na razie ma powstać jeden oddział, który w zależności od kryteriów wag niepełnosprawności będzie liczył od 5 do 8 wychowanków. W przyszłości planowany jest dalszy rozwój działalności przedszkola specjalnego.

Umiejscowienie przedszkola w Zespole Szkół Specjalnych nie jest przypadkowe. Jest tam wykwalifikowana kadra pedagogów i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z muzykoterapii i muzyko-rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii czy arteterapii. Ponadto placówka realizuje projekty z edukacji zdrowotnej, ekologicznej i czytelniczej. Rodzice mogą liczyć też na wsparcie psychologa i pedagoga. Obecnie szkoła z sukcesem wdraża projekt "Za życiem" i prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).  

Osoby zainteresowane edukacją przedszkolną dla swoich dzieci będą mogły zgłaszać się do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzka 4 lub tel. 86 216 57 64.

2019-02-05 12:56 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED