Łomża realizuje projekt "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji"

Strona główna » Aktualności

Łomża realizuje projekt "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji"

W sześciu łomżyńskich szkołach od 1 lipca 2018 r. jest realizowany projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”, którego wnioskodawcą jest Urząd Miejski w Łomży, a realizatorem Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Koszt zadania wynosi 1.756.590,43 zł , z czego kwota dofinansowania to 1.668.399,43zł, zaś wkład własny 88.191 zł.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i liceum korzystają z bogatej oferty edukacyjnej. Uczestniczą w zajęciach dodatkowych wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, przyrody, biologii, geografii, chemii. Wezmą udział w warsztatach naukowych: „Młody programista”,  „Kosmos bliżej Łomży”, realizowanych w ramach współpracy szkół ponadgimnazjalnych z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będą wycieczki do:  Centrum Nauki Kopernik , Parku Narodowego , Oceanarium oraz Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni.
Na obóz językowy „Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego” pojedzie 35  uczniów, którzy osiągną najlepsze wyniki z testu kompetencji i wykażą się dużym zaangażowaniem. Dodatkowe zajęcia przyczynią się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 10 realizowane są także zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów w zakresie stwierdzonych deficytów: logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja indywidualna.   
Siedem nauczycielek z SP 7 i SP 10 rozpoczęło studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, a 34 nauczycieli  podnosi swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli: języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych.
Planowane są również 4 szkolenia Rad Pedagogicznych SP 7 i SP 10 w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzicami .
Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały również wsparcie w postaci: adaptacji pomieszczeń  na kwotę 68.941zł, zakupiono 8  mobilnych pracowni komputerowych na kwotę 158.817 zł, materiały biurowe za 57.553 zł, pomoce dydaktyczne za 41.328 zł. W III Liceum Ogólnokształcącym doposażono pracownię chemiczną za 17.073 zł. Zakupione zostaną do szkół również tablice interaktywne, laptopy z oprogramowaniem, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, wizualizery, radioodtwarzacze, aparaty fotograficzne, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt specjalistyczny. Przeznaczona zostanie na to kwota około 148.770 zł.

 

tekst i foto: ŁCRE

2019-01-10 15:15 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED