Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Strona główna » Aktualności

Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Podczas obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Łomży w nowej kadencji, po złożeniu ślubowania przez radnych, odbyło się zaprzysiężenie Mariusza Chrzanowskiego na Prezydenta Łomży. W ostatnich wyborach samorządowych zwyciężył on w drugiej turze wyborów, uzyskując poparcie 75,98%, na które złożyły się głosy 14.866 mieszkańców. Mariusz Chrzanowski funkcję Prezydenta Miasta piastował również w latach 2014-2018.

W przemówieniu wygłoszonym po swoim zaprzysiężeniu, prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił, że rolą każdej osoby wybranej w demokratycznych wyborach, jest dbanie o nasze miasto i jego mieszkańców, a także oczekiwana przez obywateli współpraca ponad podziałami. - Możemy nie zgadzać się w kwestiach światopoglądowych, bo każdy z nas jest inny, ale rozmawiać musimy – mówił prezydent podkreślając, że dialog powinien być prowadzony na wielu płaszczyznach, ale głównie na naszej lokalnej. - Jako samorządowcy powinniśmy słuchać przede wszystkim głosu ludzi, którzy żyją w naszym mieście, tu wychowują dzieci, tu pracują,  tu chcą godnie dożyć swoich może ostatnich lat życia. To jest powołanie naszej pracy, aby stwarzać im ku temu dobre warunki - powiedział Mariusz Chrzanowski. Podkreślił, że przez cała kampanię wyborczą starał się nie wchodzić w retorykę, którą próbowano mu narzucić. - Dziś mógłbym podać mnóstwo przykładów nieuczciwości, pomówień, kłamstw i zachowań osób, co do których mamy społeczne zaufanie. Tylko jest jedno zasadnicze pytanie, po co? – pytał retorycznie prezydent apelując, aby nie dzielić Łomży i społeczeństwa. -  Mogę państwu obiecać, że losy Łomży leżą mi na sercu tak samo, jak każdemu z was. Ja również nie chcę, aby młode pokolenia spłacały weksle. I po to tu dzisiaj wszyscy jesteśmy, żeby wspólnie pracować, wspólnie podejmować decyzje, wspólnie dyskutować i konstruktywnie krytykować – mówił Mariusz Chrzanowski. Dodał, że na dzisiejszy dzień priorytetem jest dokończenie rozpoczętych inwestycji, a w dalszej kolejności podejmowanie nowych działań. Zadeklarował również swoją otwartość na sugestie i pomysły dotyczące rozwoju naszego miasta. Na zakończenie zyczył sobie i radnym dobrej współpracy oraz konstruktywnego dialogu dla dobra Łomży.

Gratulacje i życzenia prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu na nową kadencję przekazali m.in. dyrektorzy jednostek podległych i prezesi miejskich spółek, w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego zastępca prezydenta Andrzej Garlicki i Sekretarz Miasta Tamara Małachowska oraz w imieniu poseł Bernadety Krynickiej dyrektor jej Biura Poselskiego Iwona Łada.

2018-11-21 12:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED