Konsultacje dotyczące analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

Informacja o przystąpieniu do konsultacji projektu dokumentu: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Na podstawie
•    art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
•    w zw. z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 z późn. zm.),
informujemy o rozpoczęciu z dniem 15 listopada 2018 r. konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych”.

Projekt dokumentu znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Z treścią dokumentu można zapoznać się również od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 w biurze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB pod adresem: Łomża, ul. Spokojna 9.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Andrzej Petkowski.

Uwagi i wnioski do projektu można składać do dnia 7 grudnia 2018 r:
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mpklomza@wp.pl, wpisując w tytule wiadomości "Udział społeczeństwa AKK", (wg załączonego do niniejszego ogłoszenia formularza),
•    drogą korespondencyjną na adres: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB, 18 400 Łomża, ul. Spokojna 9, (wg załączonego do niniejszego ogłoszenia formularza),
•    bezpośrednio do protokołu w biurze MPK ZB.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 7 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostanie ujęte w ostatecznej wersji dokumentu.

2018-11-14 08:44 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED