Przed nami konsultacje Rocznego Programu Współpracy z ngo

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Przed nami konsultacje Rocznego Programu Współpracy z ngo

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

Projekt Rocznego Programu można będzie konsultować od 19 września do 10 października 2019 roku. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14. Można go również pobrać z BIP: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6875

Uwagi do Rocznego Programu można będzie składać od 19 września do 10 października na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży. Formularz można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża. Skan formularza będzie można przesłać na adres elektroniczny ngo@um.lomza.pl.
Ponadto organizujemy spotkanie konsultacyjne 2 października 2018 r. o godz. 16.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1, na którym będzie można złożyć formularz ze zgłoszonymi uwagami do Rocznego Programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

Działanie

Termin

Kampania informacyjna

5 września – 19 września

Konsultacje społeczne

19 września – 10 października

Raport

Do 12 października
2018-09-05 12:50 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED