Zdobądź mikrodotację o wartości do 5.000 zł!

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Zdobądź mikrodotację o wartości do 5.000 zł!

Są pieniądze dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych na lokalne przedsięwzięcia. Można zdobyć do 5 tys. zł dotacji i jest to możliwe aż z dwóch źródeł. W województwie podlaskim konkursy w ramach FIO na mikrodotacje ogłosiło dwóch operatorów: Fundacja Okno na Wschód oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.


1) Fundacja Okno na Wschód
zaprasza do sięgania po dofinansowanie w ramach projektu Podlaskie Lokalnie. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2018 r. Na stronie internetowej www.podlaskielokalnie.pl można znaleźć regulamin konkursu oraz złożyć wniosek przez elektroniczny generator.
Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 sierpnia (czwartek) o godzinie 17.00 w Radiu Nadzieja ul. Sadowa 3, Łomża.


2) Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) ogłosił I nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów upływa 16 września 2018r. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków: Witkac.pl

OWOP zaprasza organizacje pozarządowe i osoby fizyczne (inicjatorów grup nieformalnych) zainteresowane ubieganiem się o dotacje w ramach konkursu grantowego Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim do udziału w seminarium informacyjnym 29 sierpnia (środa) o godz. 15.30 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

Wnioski mogą składać:
- Młode organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
- Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby gotowe do realizowania działań w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z Patronem, czyli innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego.
Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu  
(wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

Okres realizacji projektów od 25 września do 15 grudnia 2018 roku.
Temat priorytetowy naboru I, za który przyznawane sa dodatkowe punkty: 100-lecie Niepodległości  Polski
Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl
Informacje o konkursie można uzyskać także za pośrednictwem infolinii – tel.: 85 675 21 58 oraz w Biurze Projektu (Białystok, ul. Modlińska 6 lok U3), w godz. 9.00 – 13.00. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w 2018 roku: 211 050,00 złotych

Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. OWOP jest Operatorem mikrodotacji w województwie podlaskim w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018 na podstawie Umowy nr 396_II/2018.

2018-08-20 10:13 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED