Trwa rekrutacja do projektu "Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński"

Strona główna » Aktualności

Trwa rekrutacja do projektu "Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński"

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu "Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński". Dokumenty można składać do 2 lipca w Starostwie Powiatowym w Łomży (Lider projektu) i Łomżyńskim Forum Samorządowym (Partner projektu).

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Subregionu Łomżyńskiego poprzez utworzenie 40 miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 45 osób z miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, powiatu grajewskiego, gminy Tykocin i Zawady chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupą docelową są osoby fizyczne powyżej 30. roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:

• kobiety

• osoby po 50 roku życia

• osoby z niepełnosprawnością

• osoby długotrwale bezrobotne

• osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

1. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej – max. 23.000 zł na uczestnika

3. Wsparcie pomostowe finansowe:

a) 1.600 zł przez 6 m-cy

b) 800 zł przez kolejne 6 m-cy

4. Specjalistyczne wsparcie towarzyszące (w zakresie wdrażania działań innowacyjnych oraz w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej)

5. Forum wymiany doświadczeń (spotkania, szkolenia, warsztaty w celu nawiązania relacji biznesowych oraz pozyskania wiedzy i informacji w celu budowania przewagi konkurencyjnej firmy).

Bliższe informacje dostępne są na stronach: www.powiatlomzynski.pl, www.lfs.lomza.pl lub telefonicznie 86 215 69 13, 724 551 858.

Czas realizacji projektu od 01.04.2018 r. do 30.11.2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 999 656,00 zł, zaś dofinansowanie 1 945 673,20 zł.

2018-06-28 15:13 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED