Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Od dziś (1.06.) do 29 czerwca można zgłaszać zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. To kwota w budżecie miasta, o której przeznaczeniu zadecydują nie radni, ale sami Mieszkańcy Łomży, którzy przecież najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Koszt realizacji zgłaszanego zadania nie może przekroczyć 220 tysięcy złotych. Po raz kolejny swoje propozycje dotyczące młodzieży można będzie również zgłaszać w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w dniach 18 września - 4 października.

Zgłaszanym  zadaniem  w Budżecie Obywatelskim może  być  każda  inicjatywa,  która  przyczynia  się  do rozwoju Miasta. Będzie nią zadanie  polegające  na  budowie lub innych robotach budowlanych,  dotyczących  elementu  ogólnodostępnej  infrastruktury  miejskiej. Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inicjatywy zlokalizowane  na  tych  terenach  instytucji  miejskich  oraz podmiotów podległych Miastu, które nie są ogólnodostępne.
Zgłaszanym zadaniem w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska, która dotyczy młodzieży i obejmuje budowę, modernizację lub  remont elementu infrastruktury miejskiej, ale także działań o charakterze  prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Zadanie  może  zgłosić  mieszkaniec  Łomży  wyłącznie  na  formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Miasta Łomża oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 (parter). Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zadanie. Musi ono zostać poparte przez minimum 10 mieszkańców Łomży. Wypełniony  formularz należy  wysłać  listem  na  adres  Urzędu Miejskiego w Łomży  z dopiskiem  „Budżet  Obywatelski – INICJATYWY”  lub  złożyć  osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia można dokonać również przez   Internet,   przesyłając   wypełniony,   zeskanowany   formularz   na   adres budzetobywatelski@um.lomza.pl. W razie wysłania  zgłoszenia  drogą  pocztową,  za  datę  złożenia  uważa  się  datę  wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży.
Środki  z budżetu  obywatelskiego  przeznaczone  na  dany  rok,  z wyłączeniem  środków  na Młodzieżowy  Budżet  Obywatelski, zostają  podzielone  na  realizację  inicjatyw  obywatelskich  w 3 strefach:  Centrum,  Łomżycy  oraz  Południu - dla  każdej  po  25
%. Pozostałe 25% środków stanowi rezerwę, którą podzieli Zespół Koordynujący zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Jej wysokość zostanie określona podczas uchwalania budżetu miasta na przyszły rok. Kwota  przeznaczona  na  inicjatywy  obywatelskie  zgłaszane  w ramach  Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego to 100.000 zł.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego wraz z kartą zgłoszenia dostępne są --->TUTAJ<---

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego FORMULARZA ZGŁASZANIA ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁOMŻA  --->TUTAJ<---

2018-06-01 08:44 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED