Inicjatywa Społeczna Roku - konkurs dla organizacji pozarządowych

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Inicjatywa Społeczna Roku - konkurs dla organizacji pozarządowych

Wojewoda podlaski ogłosił konkurs pn. "Inicjatywa Społeczna Roku", który jest adresowany do organizacji działających w województwie podlaskim. Jego celem jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2017 roku.

Tytuły Laureata oraz wyróżnienia będą przyznane w kategoriach:
1.    Edukacja i sport.
2.    Kultura i dziedzictwo narodowe.
3.    Budowanie wspólnoty lokalnej.
4.    Polityka społeczna.
Termin składania zgłoszeń trwa do 14.06.2017 roku.

Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms/filez/ngo/Regulamin_konkursu_ISR_2017a.pdf https://www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms/filez/ngo/Formularz_zgloszeniowy_ISR_2017.docx

2018-05-30 13:23 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED