Konwent PWSIiP rozpoczął prace

Strona główna » Aktualności

Konwent PWSIiP rozpoczął prace

Konwent PWSIiP rozpoczął prace
Członkiem konwentu PWSIiP jest Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
Doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli specjalnymi gośćmi inauguracyjnego posiedzenia Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Składający się z samorządowców, przedstawicieli firm i instytucji. Konwent będzie doradzał władzom uczelni. Jego kadencja potrwa do 2021 roku.

Przewodniczący Konwentu dr hab. Dariusz Surowik, Rektor PWSIiP wręczył akty nominacji: Stefanowi Krajewskiemu,  Członkowi Zarządu Województwa Podlaskiego, Jarosławowi Kuleszy, Przewodniczącemu Rady Powiatu Łomżyńskiego, Mariuszowi Chrzanowskiemu, Prezydentowi Miasta Łomża, Romanowi Nojszewskiemu, Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Andrzejowi Kiełczewskiemu, Prezesowi Parku Przemysłowego Łomża, Wojciechowi Faszczewskiemu, Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES, Zbigniewowi Kalinowskiemu, Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, Zbigniewowi Forencowi, Wiceprezesowi Zarządu Zakładu Usług Informatycznych NOVUM oraz Prorektorom PWSIiP – dr n. med. Sylwii Chojnowskiej oraz dr. Dariuszowi Perło.  

Konwent jest organem kolegialnym uczelni. Ma moc podejmowania uchwał. Pełni funkcje opiniodawcze i doradcze, wspiera uczelnię organizacyjnie, dydaktycznie i naukowo. Do jego głównych kompetencji należy: opiniowanie strategii rozwoju uczelni, promocja uczelni w kraju i za granicą, wspieranie działalności uczelni w nawiązywaniu współpracy z placówkami społecznymi i gospodarczymi oraz współtworzenie warunków umożliwiających rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Gośćmi specjalnymi Konwentu byli doradcy dr Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Stanisław Derehajło oraz Marcin Sekściński. Wystąpili na Konwencie w roli prelegentów i z deklaracją wspierania uczelni.

tekst i foto: PWSIiP

2018-05-15 07:53 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED