Program Regrantingowy "Dbamy o drzewa 2 – inicjatywy społeczne"

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Program Regrantingowy "Dbamy o drzewa 2 – inicjatywy społeczne"

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych rozpoczyna realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego. Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Łomży 16 maja o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O granty w maksymalnej wysokości 2000 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:
•    dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
•    wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
•    promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy
Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin programu oraz wskazane działania priorytetowe. Będzie to okazja, by przyjrzeć się zasadom sporządzania wniosków o realizacje zadania publicznego.
Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005.

2018-05-14 07:59 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED