Konferencja edukacyjna na temat wartości

Strona główna » Aktualności

Konferencja edukacyjna na temat wartości

Po co wartości w wychowaniu? – to temat konferencji edukacyjnej, która została zorganizowana we współpracy Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Samorządowego Ośrodka Metodycznego w Łomży przy ul. Polnej 16.

Spotkanie zainaugurowali dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji Maciej Listowski oraz ksiądz rektor Wyższego Seminarium Duchownego dr Jarosław Kotowski. Obaj podkreślali jak istotne jest wychowywanie do wartości i jak bardzo są one potrzebne człowiekowi. - Otwierają go na możliwości pełniejszego urzeczywistniania siebie,  czyli najogólniej mówiąc − poznania i rozwoju. Wartości stanowią podstawę każdego systemu, programu czy pojedynczego  działania wychowawczego – mówili.

Konferencja została osadzona w następujących blokach tematycznych: "Wartości jako tworzywo wychowania człowieka, ich rola w życiu i edukacji" - mgr Ewa Frołow, "O wartościach chrześcijańskiego kręgu kulturowego" - ks. dr Zbigniew Skuza, "Wartości w świecie politycznej poprawności" - ks. dr hab. Przemysław Artemiuk oraz "Jak osoby znaczące mogą uczyć dzieci wartości ważnych w życiu społecznym?" - mgr Anna Sobocińska. Trzeba zaznaczyć, że w aksjologii pedagogicznej rozróżnia się dwa podstawowe pojęcia, a mianowicie edukację do wartości oraz wychowanie do wartości. Edukacja do wartości, to przekaz wiedzy o wartościach, wartościowaniu i uczenie umiejętności potrzebnych do samodzielnego wartościowania. Koncentruje się ona na kształtowaniu pewnych kompetencji tzn. na wiedzy, umiejętności oraz społecznie akceptowanych postaw. Natomiast wychowanie do wartości jest kształtowaniem orientacji aksjologicznej, która stanowi funkcję dojrzałości, gotowości do świadomego oraz odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania na nie.  

Prowadzona przez wszystkich referentów myśl bardzo jasno wskazywała, że wychowanie do wartości jest procesem obejmującym całe życie i dziejącym się w całym życiu. Stąd też metody, dzięki którym człowiek może poznawać i obcować z wartościami są zmienne i różnorodne. Bardzo istotne jest też kształcenie wrażliwości na wartości, czyli umiejętności dostrzegania, rozpoznania i odpowiadania na wartości. Wrażliwość ta szczególnie powinna być rozwijana w rodzinie, miejscu pierwotnego doświadczania wartości oraz uczuć. Wychowanie do wartości dotyka również sfery własnego działania na rzecz danej wartości. Wymaga to prawidłowo ukształtowanego charakteru, który pozwala wytrwać i bronić wybranej wartości. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy winni pamiętać o życiowej orientacji aksjologicznej wychowanków, by ich jedynym pragnieniem było zawsze "dobro". A oto wypowiedzi niektórych uczestniczek konferencji:

- Konferencję uważam za bardzo cenną – mówi dr Anna Domurat. - Wychowanie ku wartościom jest bardzo ważnym zadaniem w życiu każdego człowieka. Moralny bądź etyczny charakter wychowania, zmierza ku wydobywaniu wartości z głębin ludzkiego jestestwa. Wychowanie bez wartości traci rację bytu, bo dotyczy właśnie człowieka. Jeśli młody człowiek w swoim życiu codziennym nie doświadczył wartości, odbije się to na jego życiu osobistym, ponieważ uczy się tego, czego sam w życiu doświadczył i przekazuje to tym, których spotyka na  drodze swojej codzienności – dodaje.

Z kolei mgr Bogumiła Rzepnicka, konsultant  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży mówi tak: "Kształtowanie systemu wartości jest niezwykle istotną kwestią w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzania im warunków do prawidłowego rozwoju. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. Dlatego każda możliwość pozyskania rzetelnej wiedzy z zakresu tej tematyki jest niezwykle cenna i ważna. Dobrze, że tematowi  wartości i ich roli w procesie wychowania została poświecona ta konferencja, stwierdza Bogumiła. Myślę, że to bardzo udane i ważne przedsięwzięcie. Każda z prelekcji była źródłem ciekawych i istotnych informacji na temat procesu wychowania do wartości naszych podopiecznych. Przyswojenie sobie tych wartości uła­twi im w przyszłości  przeciwstawienie się modnemu współcześnie konsumpcyjne­mu stylowi życia i będzie stanowić  dobre wsparcie  wartościowania czynów ludzkich we własnym sumieniu. Gratuluję wspaniałego i udanego przedsięwzięcia".

Tekst: Maria Sieczka, konsultant w zakresie nauczania religii

2018-04-16 15:33 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED