W poszukiwaniu dobrych praktyk

Strona główna » Aktualności

W poszukiwaniu dobrych praktyk

W połowie marca odbyła się w Łomży wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP z Olsztyna. W jej trakcie doszło do spotkania z zastępcami Prezydenta Łomży Agnieszką Muzyk oraz Andrzejem Garlickim i podpisania porozumienia o współpracy na rzecz ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP odwiedzili Łomżę ze względu na podejmowane w naszym mieście liczne inicjatywy pro przedsiębiorcze i społeczne. Funkcjonują u nas Centrum Integracji Społecznej i Park Przemysłowy Łomża oraz realizowanych jest wiele projektów, w których Łomża jako ośrodek subregionalny prowadzi działania mające pozytywny wpływ na cały region.
- Naszą intencją jest współpraca na rzecz rozwoju i upowszechniania możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości w sektorze ekonomii społecznej – podkreśla Agnieszka Muzyk. Drugi z zastępców Prezydenta Miasta Andrzej Garlicki dodaje, że  współpraca ma polegać na inicjowaniu i realizacji działań oraz wspólnych projektów na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych. Zawarte porozumienie wstępnie ma obowiązywać do końca roku, jednak obie strony nie wykluczają jego przedłużenia.
W trakcie wizyty w Łomży działacze Stowarzyszenia WAMA-COOP spotkali się również z przedstawicielami spółdzielni socjalnych Alexis i Black Horse MMA Łomża, a także Domu Pomocy Społecznej Senior Wigor i Centrum Integracji Społecznej oraz prezesem Parku Przemysłowego Łomża.

2018-04-12 07:50 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED