1% dla łomżyńskich organizacji pożytku publicznego

Strona główna » Organizacje pozarządowe

1% dla łomżyńskich organizacji pożytku publicznego

Z roku na rok rośnie liczba osób, które rozliczając podatek dochodowy przekazują 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zachęca, by składając w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe za 2017 rok, wesprzeć organizacje pożytku publicznego działające w naszym mieście. Aby przekazać 1% podatku wybranej organizacji, wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego wpisać jej nazwę, numer KRS oraz kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz danej organizacji (nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego).

Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawionych do otrzymania 1% podatku w 2018 roku można znaleźć na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html.
Poniżej prezentujemy pełen wykaz łomżyńskich organizacji pozarządowych posiadających status OPP, którym możemy przekazać 1% naszego podatku (dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Lp.

Organizacja Pożytku Publicznego

NR KRS

1.

Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. św. Ducha

0000012037

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

0000046837

3.

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”

0000048046

4.

Yacht Club Arcus

0000071387

5.

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym

0000082371

6.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

0000085533

7.

Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

0000120679

8.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej

0000140029

9.

Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

0000149092

10.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Pomocowe „EMPATIA”

0000204290

11.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy DPS w Łomży, ul. Polowa 39

0000210678

12.

Fundacja „Glogerianum”

0000239949

13.

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i trzeźwość”

0000244472

14.

Łomżyński Klub Płetwonurków „Podwodny jeleń”

0000245883

15.

Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne

0000251577

16.

„Caritas Bliźnim”

0000269678

17.

Stowarzyszenie „Dlatego warto”

0000355778

18.

Fundacja „Młody hodowca” na rzecz rozwoju i integracji środowiska młodych hodowców bydła

0000408065

19.

Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „PARADISO”

0000510451

20.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”

0000208468

2018-03-26 11:05 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED